>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.9.2005

Přítomni: Ing J. Cikánek, J. Vondál, Ing P. Hartl, P. Letfus, J.Vlachová, Mgr J. Cikánková, V. Šumbera

Hosté: J.Pokorný

Ověřovatelé: J. Vondál, V. Šumbera

Program:
1. Převzetí pozemků
2. Prodej stavební parcely
3. Různé

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje daruje obci pozemky: p.č. 668/2, 668/3, 668/4,668/5,668/6plocha 743m). Na těchto pozemcích se nachází chodníky a veřejná zeleň.
Usnesení: Obec převezme tyto pozemky za předpokladu, že z tohoto převodu nevzniknou obci žádné finanční výdaje.

2. Zastupitelstvo schválilo odprodej parcely č. 119/5.

3. různé:
- Zastupitelstvo obce schválilo Požární řád obce s účinností od 9.9.2005. Preventistou PO byl zvolen pan Petr Letfus.

- Kvalita vody a rozšíření prameniště - firma ENVIREX, spol. s r.o., Nové Město na Moravě provedla hydrogeologický průzkum a vytipovala dva zdroje vody. Vybudování jímajícího vrtu by stálo 370 000,- Kč. Starosta zjistí, je-li možné žádat krajský úřad o dotaci na rozšíření prameniště.

- Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke kontrole hospodaření obce: Ujednání: Zastupitelé obce souhlasí s výhradou.

- 14.9.2005 provedou členové zastupitelstva úklid obecního pozemku na nepřehledné křižovatce.

- Zastupitelstvo obce schválilo odprodej pozemků za rybníkem panu J. Hessovi a panu L. Dvořákovi.

- Obec požádá o cenovou nabídku firmu SITA a AVE, které mají zájem o odvoz odpadu v obci.

- Rozpočtové opatření č.3 - Oprava komunikací firmou DEAS - cena 120 OOO,-Kč. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření.

- Železniční zastávka pod obcí.
Železnice chtějí postavit novou zastávku v ceně 80 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s touto variantou opravy. Starosta se pokusí zjistit, zda by nešlo opravit stávající zastávku.


Zapsala: J. CikánkováDatum vložení: 9. 9. 2005 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|