>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.2.2006

Přítomni:Vodál Jan, ing. Cikánek Jiří, Šumbera Vladimír, Vlachová Jana, Krajíček Radek, Ščudla Pavel, Letfus Petr

Hosté: Pokorný Jiří

Ověřovatelé zápisu: Vlachová Jana , Vondál Jan

Program:
1. Prodej podílu v lesním družstvě NIVA
2. Darování pozemků
3. Dotace
4. Vesnice roku
5. Různé

1. Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy na prodej 2podílů v lesní společnosti NIVA. Kupující firma KaH Praha. OZ schválilo prodej podílů a podpis smlouvy. (7-0-0).

2. Darování pozemků
Starosta přečetl a seznámil s darovací smlouvou Jihomoravského kraje obci Světlá. Pozemky v k.ú. Světlá se nachází přímo mimo silniční těleso silnice II/374. Jedná se o parcely č. 668/2, 668/3,668/4,668/5,668/6. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí pozemky do majetku obce. ZO souhlasí (7-0-0).

3. Dotace-možnosti
a) žádost o dotaci na silnici Krajíčkovi-Hartlovi. Možnost získání 70%, max. 200 tis. Kč.
b) Dotace na zparcování projektu posílení prameniště (30%)
c) Silnice nová výstavba
d) Žádost o dotaci pro SDH Světlá, nákup vozidla
ZO schválilo pokračování opravy komunikace Krajíčkovi-Hartlovi
ZO dále schválilo-projekt na posílení prameniště (7-0-0)
-dotace na nákup vozidla (7-0-0)

4. vesnice roku
K možnosti získání dotace je třeba se přihlásit do soutěže "Vesnice roku". ZO souhlasí (7-0-0) a založí pracovní skupinu pro organizaci prací a návrhů.

5. Starosta předal stavební komisi metodický pokyn pro kácení dřevin. Podal návrh na pokácení nebo prořez stromů u horního rybníka, prořez vrby, prořez vrb u dolního rybníka. Je třeba zjistit cenu plošiny na prořez jasanů na výletišti.

6. Odměna brigádníků za práci v obci bude zvýšena z 40Kč/hod na 50Kč/hod. ZO schválilo (7-0-0).

7. OZ schválilo aktualizaci směrnic a dodatků
dodatek č. 1/2005 směrnice č.5/2004 poskytování a účtování cestovních náhrad
dodatek č. 2/2005 směrnice č.4/2004 harmonogram účtování závěrek v průběhu účetního období
dodatek č. 3/2005 směrnice č.11/2004 směrnice k finanční kontrole
směrnice č.1/2005 směrnice k archivaci, spisový a skartační řád.

Zápis zapsal: Petr LetfusDatum vložení: 6. 2. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|