>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.11.2000

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Vystavěl J., Ščudla P., Vondál J., Smékal Z.

Hosté: Ženatý L.

Program:
1. Pronájem pozemku
2. Vystoupení ze svazku VaK
3. Různé

1. Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem obecního pozemku p. Ladislavu Ženatému na zbudování parkoviště pro jeho autoopravnu před jeho rodinným domem č.p. 36 dle předloženého návrhu. Rozměr parkoviště 11,5x6 m =69 m2. Obecní zastupitelstvo požaduje, aby p. L. Ženatý provedl zpevnění uvedené plochy během 1. poleletí roku 2001 dle dohody (vršek - balená drť asfaltem a jako podklad makadam). Uvedený pozemek je pronajmut na deset let. Poplatek je stanoven dle vyhlášky pro parkování automobilů ve výši 200 ,- Kč za jeden automobil ročně. Velikost parkoviště je 11,5x6 m je pro parkování 4 automobilů, tj. 800 ,- Kč ročně.

2. Ob. zast. nesouhlasí se zaplacením částky 369 tis. Kč, kterou dojednal Dr. Čech, jako vyrovnání nákladů při vystoupení obce Světlá ze Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko a požaduje snížit tuto částku o nájem. Ob. zast. navrhuje zaplatit částku 246 tis. Kč, která je uváděna jako náklad za opravy po dobu 6 roků našeho členství ve Svazku VaK okr. Blansko.

3. Stanovení odměn zastupitelsva. Odměny byly finanční komisí navrženy v souladu s nařízením vlády ze dne 18. září 2000 o odměnách za výkon funkce členům zast., ze Sbírky zákonů č.358/2000. Odměny se skládají z pevné složky za funkce a příplatků dle počtu obyvatel. Stanovení odměn zastupitelstva obce

Funkce Jméno Hrubá částka Daň K výplatě
Starosta obce : Ing.J.Cikánek 4280 856 3424,-Kč
Místostarosta : P.Letfus 1980 297 1683,-Kč
Předseda komise : Mgr.J.Cikánková 540 81 459,-Kč
Z.Smékal 540 81 459,-Kč
J.Vystavěl 540 81 459,-Kč
Člen zastupitelstva : J.Vondál 270 40,50 229,50,-Kč
R.Krajíček 270 40,50 229,50,-Kč
P.Ambroz 270 40,50 229,50,-Kč
P.Ščudla 270 40,50 229,50,-Kč

Uvedené částky jsou měsíční odměnou. Bylo schváleno zast. obce Světlá.

Zápis zapsal : Z.SmékalDatum vložení: 9. 11. 2000 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|