>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.7.2006

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu:

Hosté: Pokorný Jiří

Program:
1. Volby do zastupitelstva obce
2. Úprava pozemku p. Frýdla
3. Různé

1. Do 15.8. musí být odevzdána kandidátka. Zastupitelstvo může mít 5-9 členů. OZ Schválilo budoucí zastupitelstvo 9 členné.

2. Úprava pozemku p. Frýdla - č.p. 43 a 44. OZ rozhodlo, že tato žádost bude projednána s Ing. Sapákem a následně zastupitelstvo zaujme k úpravě stanovisko. Na vystužení dna potoka nemá obec finance.

3. Na účet nepřišli finance z prodeje podílů z lesní společnosti Niva. Firma K&H Praha nedodržela smlouvu a nezaplatila za podíly. Starosta obce písemně vyzval firmu k vyjádření, termín do 15.8.2006. V případě, že od firmy K&H nevzejde vstřícný krok k zaplacení podílů na vázaný účet 13,2 mil. Kč nebo alespoň 10% požadované částky kupní smlouvy : zastupitelstvo obce pověřuje starosty:

a) zaslat firmě K&H oficiální nabídku na odprodej spoluvlastnických podílů

b) navázat jednání s čs spořitelnou, Komereční bankou a ČSOB, o možnosti půjčky cca 1 mil. Kč.

4. Návrh dotace z Jm. kraje na provoz SDH. Přišla účelová finanční dotace na nákup požarní techniky v hodnotě 60 tis. Kč. OZ bylo seznámeno s návrhem smlouvy a souhlasí s podpisem.

5. Firma ENVIREX, spol. s.r.o. Nové město na Moravě, zaslela návrh smlouvy na provedení vrtu v k.ú. Světlá. OZ souhlasí s realizací a podepsání smlouvy.

6. Zastávka ČD, byly zaslány připomínky na změny jízdního řádu ČD a nesouhlas se zrušením zastávky v obci Světlá.

7. Od 15.9. zahájí práce firma Deas Boskovice na zpevnění vozovky v nové zástavbě.

8. Od p. Konečného přišla nabídka obci na vrácení stav. pozemku (předkupní právo). OZ souhlasí s odkupem parcely zpět pro obec.

9. Černé skládky v obci budou řešeny na příštím zasedání.

10. 13.8.2006 - bude pouť a mše svatá u kapličky.

11. p. Křížovi bude prominut poplatek za odpad z roku 2006, až po zaplacení dlužné částky za předešlé roky.

Zápis zapsal : Letfus PetrDatum vložení: 27. 7. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|