>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.9.2006

Přítomni: P.Ščudla, V.Šumbera, J.Vondál, P.Letfus, R.Krajíček, Ing.P.Hartl, Ing.J.Cikánek

Ověřovatelé zápisu: R.Krajíček, J.Vondál

Program:
1. Půjčka na investiční akce
2. Různé

1. Nabídka na úvěr, který bude použit na financování investičních akcí obce, přišla od Komerční Banky,a.s. a České spořitelny,a.s. Nabídky byly vytvořeny na předpokládanou částku 1,3 mil. Kč. Komerční banka nabídla nižší úrok z úvěru, a také v případě ČS by se musel stávající účet obce u KB převést k ČS,a.s.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavřít úvěr u Komerční banky,a.s a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy. (7:0:0)

2. Záměr obce o prodeji pozemků zahrad panu Hesovi, Dvořákovi a Sapákovi byl zveřejněn a žádný jiný zájemce obec neoslovil, proto výše uvedené zahrady budou prodány za sazbu 15,- Kč/m2, s tím,že kupující platí 50% částky za vyměření parcel a sepsání smluv a plnou cenu daně z převodu nemovitostí.

3. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyplatit odměnu správci vodovodu panu Vystavělovi, který nad rámec smlouvy odpracoval 120 hodin (vyčištění studní a propojí mezi studnami). Odměna bude 50,- Kč/hod. (7:0:0).

4. Na obecní úřad přišel návrh smlouvy O zastoupení obce v prodeji lesa v Nivě od realitní kanceláře pana Ladislava Maršálka, který má zájem najít nového kupce na podíly v lesním družstvu. Zastupitelstvo obce by souhlasilo s podpisem smlouvy, pokud by byla snížena požadovaná odměna na 1% z prodejní ceny a bod 3 návrhu smlouvy vynechán.

5. Na podnět několika zastupitelů obce je třeba důkladněji kontrolovat prováděné práce na výstavbě nové komunikace, konkrétně výšku nově naváženého materiálu, aby zde bylo vše provedeno dle projektové dokumentace.

6. Stav sakrálního konta ke dni tohoto zasedání zastupitelstva obce je 22.079,- Kč.

Zápis zapsal: Pavel HartlDatum vložení: 27. 9. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|