>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.12.2000

Přítomni: Ing.J.Cikánek,P.Ambroz,R.Krajíček,P.Ščudla, Z.Smékal

Hosté: J.Vystavěl st.

Program:
1. Stanovení vodného na r.2001 za účasti zástupců VAS Boskovice
2. Akce programu obnovy venkova v r. 2001
3. Různé

1. Zasedání ob.zast. navštívili pracovníci VAS Boskovice, Ing.Fiala, ekonomický náměstek a p.Vybíhal, provozní technik, za účelem stanovení ceny vodného na r.2001 a dohodnutí organizačních záležitostí. OZ schválilo navrženou cenu vodného , která je pro obec Světlá stanovena na r.2001 ve výši 17,80 Kč za 1m3 vody. Dále bylo s pracovníky VAS Boskovice dohodnuto, že odpracované hodiny, které budou jejich pracovníci na vodovodu ve Světlé provádět budou schvalovat ustanovení občané p.J.Vystavěl st. a p.J.Vystavěl ml. Další dva občané , kteří tuto práci budou provádět budou VAS Boskovice nahlášeni do konce r.2000. U některého z uvedených občanů se budou pracovníci VAS Boskovice jak při zahájení, tak při dokončení jakékoliv práce (porucha vodovodního řádu, provoz a ošetření vody apod.). Jako nájem za vodovod byla stanovena symbolicky 1,- Kč, aby se peníze navzájem nepřeváděly. Vyúčtování nákladů z VAS Boskovice za veškeré práce provedené na vodovodu během roku se bude provádět na konci každého kalendářního roku.

2.Ob.zast. schválilo následující plán prací ve Světlé v rámci obnovy venkova v r.2001, na které bude žádán příspěvek od kanceláře pro místní rozvoj :

a) Provedení opravy OÚ a požární zbrojnice

b) Posílení vodovodu ve Světlé vrtanou studnou.

3.1 Ob.zast. schválilo navýšení rozpočtu na r.2000 z důvodu zakoupení počítače, kopírky a revize ochrany pásem vodovodu.

3.2 Ob.zast. stanovilo inventarizaci majetku do konce r.2000 následovně: revizní komise - Jan Vystavěl, Pavel Ambroz, provedou inventarizaci majetku OÚ, Jan Vondál a Ščudla Pavel provedou inventarizaci majetku CO (plyn. masek, apod.). Petr Letfus zajistí inventarizaci majetku požární zbrojnice.

3.3 Ob.zast. schválilo provádění plateb dle rozpočtového provizoria od 1.ledna 2001 do schválení rozpočtu na r.2001.

3.4 Z důvodu, že obec Světlá nemá radu obecního úřadu mění se názvy příslušných komisí na názvy : finanční výbor, stavební výbor, kulturní a sociální výbor a revizní výbor. Příslušné výbory musí mít minimálně po třech členech. Členové příslušných komisí mohou být doplněni z řad občanů obce Světlá.

3.5 Zast.obce odsouhlasilo poskytnout částku 200,-Kč spoluobčanům do domova důchodců v Boskovicích.

3.6 Obec.zast. v současné době nepovoluje skácet kaštan pod Komárkovýma (v horní části obce), který je údajně napaden klíněnkou, což není dostatečně prokázáno.

3.7 Obec.zast. nedoporučuje odprodej obecního pozemku č.parcely 571/1 p.J.Grigovi, protože by nebyl přístup na parcelu č.570 pí.E.Zemánkové, č.p. 90. Obec.zast. doporučuje zakoupit jinou parcelu v této lokalitě "dílků", například od p.P. Ambroze.

3.8 Státní meliorační správa Blansko žádá o odkoupení parcel č.85/1, 85/2 a 85/3 Stříbrného potoka v obci Světlá dle příslušné nové vyhlášky. Tato záležitost je spojena s údržbou (sečením) potoka a tím byla odložena na začátek příštího roku.

3.9 Obec.zast. navrhuje odměnu starostovi Ing.J.Cikánkovi za zvýšenou celoroční práci ve výši 8.000,-Kč dle nařízení vlády o odměnách č.262/1994 sb.a č.358/2000 sb., které jsou v průběhu roku 2000 v platnosti. Tato odměna se vztahuje na zvýšenou práci při opravě obecního domu, obecního skladiště a vytvoření nové knihovny, dále zbudování plochy dětského hřiště, zatrubnění potoka jak u dětského hřiště, tak u silnice, vytvoření plánu rozvoje obce do roku 2025 a podobně. Touto prací byla obec Světlá oceněna pohárem "obec roku 2000".

3.10 Obec.zast. navrhuje odměnu 500,- Kč čistého (tj. asi 590,-Kč hrubého) p.P.Hartlovi za provedení internetové stránky v počítači obecního úřadu.

Zápis zapsal : Z.SmékalDatum vložení: 7. 12. 2000 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|