>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.3.2001

Přítomni: Ing.Cikánek J., Mgr.Cikánková J., Ambroz P., Vondál J., Krajíček R., Smékal Z.

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2001
2. Různé

1. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2001, který vychází z těchto předpokládaných příjmů a výdajů:

A/ Předpokládané příjmy:
Daně762.000,-Kč
Poplatky49.000,-Kč
Příjmy z pronájmu650.000,-Kč
Příjmy z prodeje10.000,-Kč
Rezerva z roku 2000739.000,-Kč

Příjmy celkem :2.210.000,-Kč
B/ Předpokládané výdaje:
Splátka půjčky a úvěru550.000,-Kč
Neinvestiční transfery obcím - příspěvek školám a pod.88.000,-Kč
Vyrovnání se Svazkem vodovodů120.000,-Kč
Náklady na vodovod80.000,-Kč
Oprava obecního domu190.000,-Kč
Elektrifikace vodojemu a posílení prameniště300.000,-Kč
Další výdaje :
- odvoz odpadu50.000,-Kč
- veřejná zeleň15.000,-Kč
- pojištění10.000,-Kč
- SDH Světlá20.000,-Kč
- el. energie, voda, plyn25.000,-Kč
- SPOZ, knihovna, sport400.000,-Kč
- provoz OU + zastupitelstvo150.000,-Kč
- dopravní obslužnost12.000,-Kč

Výdaje celkem : 1.650.000,-Kč

Rozdíl příjmů a výdajů bude brán jako kapitálová rezerva pro splácení půjčky a úroku v příštích letech. Na opravy obecního domu ve Světlé, elektrifikaci vodojemu a posílení prameniště a splátku půjčky a úvěru je požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova.

2.1 Výměna pozemků. Středomoravské lesní družstvo Niva má v úmyslu odprodat p.č. 273/1 o výměře 5000 m2 v k.ú. Rozstání p. Svobodovi a zakoupit p.č. 383 v k.ú. Rozstání o výměře 5000 m2 z důvodu zachování rozsahu pozemku. Prodej i odkup za 10,-Kč/m2. Nutno zjistit podrobnosti.

2.2 Obecní zastupitelstvo souhlasí s položením dálkového optického kabelu z Cetkovic do Úsobrna. Kabel bude položen v ochranném pásmu podél světelského lesa u Uhřic.

2.3 Plánované pracovní akce ve Světlé: v letošním roce se plánuje provést fasádu obecního domu, elektrifikaci vodojemu a posílení prameniště vrtanou studnou. V příštím roce 2002 se plánuje úprava a zpevnění návsi před hospodou.

2.4 Obecní zastupitelstvo navrhuje, aby p.Zemánek M. převzal od p.Vystavěla J.st. funkci vodohospodáře.

2.5 Obecní zastupitelstvo souhlasí s přehrazením ulice "fortna" z důvodu stavebních prací u domu p.Ambroze P. Přehrazení ulice je třeba provést viďitelně s označením červeným praporkem a podobně.

Zápis zapsal : Smékal Z.Datum vložení: 22. 3. 2001 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|