>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus,

Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, Ing. E. Dokoupil

Hosté: J. Biberle

Program:
1. Změna majitele parcely č. 119/14
2. Zápis do kroniky obce
3. Žádost p. Frýdla
4. Petici proti diskriminaci obyvatel venkova
5. Pronájem spodního rybníka
6. Žádost o licenci provozování autobusové dopravy
7. Nákup nástavby vozidla
8. Odprodej podílů
9. Vybudování záchytného koryta

1. Změna majitele parcely č. 119/14 . Rodina Mužíkova vrací parcelu,zájem a písemnou žádost podali manželé Kováčovi , Velké Opatovice . OZ souhlasí s převodem parcely. (6:0:0)

2. Zápis do kroniky obce . Kronikář p. Biberle J. přednesl připomínky a žádosti o doručení pozvánek na zasedání OZ,dále o předchozí zápisy ze zasedání.Dále upozornil na možnost registrační karty kronikáře ,která by umožňovala vstup na pořádané akce.Po zpracování návrhu zápisu do kroniky obce ,bude předložen na zasedání OZ k posouzení.

3. p. Frýdl podal 2 žádosti (žádost o zbudování okna směrem do své zahrady, žádost o úpravy koryta potoka). Stavební komise navštíví p. Frýdla osobně a projedná jeho žádosti . V měsíci dubnu budou žádosti dořešeny.

4. Starosta obce Olešnice p. Peša zaslal petici organizovanou spolkem pro obnovu venkova ČR.Jedná se o rozpočtové opatření daní a její nerovnost mezi obcí a městem. Zastupitelstvo obce Světlá projednalo na svém zasedání 30.3.07 „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova.“Souhlasí k připojení obce k této petici.

5. Pan Klatovský podal žádost o pronájem spodního rybníka. Roční nájem stanoven na 3000,- Kč,nájemní smlouvu a podmínky k hospodaření schválí zastupitelstvo obce.Záměr o pronájmu bude vyvěšen.

6. Žádost o licenci provozování autobusové dopravy zaslaly firmy:

Dopas – linka Ráječko – Mor. Třebová

ČSAD Ústí n. Orlicí - linka Moravská Třebová – Boskovice – Brno

OZ souhlasí (6:0:0)

7. Nákup nástavby vozidla P V3S na uložení nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře.Cena cca 4 tis. Kč. (6:0:0)

8. Město Vyškov nabízí k odprodeji 2/ 39 podílů nemovitostí v k.ú. Protivanov, Rozstání pod Kojálem a Alojzov u Prostějova . OZ se vzdává předkupního práva a nemá zájem o odkoupení podílů. (6:0:0)

9. Stavební komise dořeší vybudování záchytného koryta u RD p. Kaderky Miroslava. Nákup koryt a vytyčení telefonního kabelu.Datum vložení: 22. 4. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|