>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.5.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl

Hosté: Mgr. Bieberle Jiří, Ing. Slezák Pavel, Smékal Roman

Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2006
2. Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2006
3. Personální obsazení
4. Různé

1. Závěrečný účet obce za rok 2006. OZ vzalo na vědomí, účet je prohlédnout na internetu i ve vývěsce.

2. Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2006 byla přečtena a nebyly zjištěny závažné závady. OZ schválilo zprávu o hospodaření s výhradou. (9:0:0)

3. Personální obsazení

Místostarosta obce podal žádost o uvolnění z funkce. OZ vzalo na vědomí. Volba nového místostarosty proběhne na příštím zasedání OZ dne 8.6.2007 ve 20 hod.

4.1 Pronájem spodního rybníka

a) p. Holub

a) p. Klatovský

a) p. Smékal R.

Je třeba předložit členství v rybářském svazu, volba se odkládá na 8.6.2007.

4.2 Odkup parcel - zájemce p. Rozmánek

k. ú. Cetkovice - 939/1, 939/2, 623/1, 623/2, 623/3

k. ú. Uhřice - 1512, 1565/2, 1535/1-4, 1536/1-2

Komise předloží mapu z LV a vyšrafují se pozemky určené k odprodeji.

4.3 Srpnové oslavy 18. - 19. srpna 2007 (SDH, sjezd rodáků, ČČK)

- seznámení s programem

- zajištění taneční skupiny "Kořeňák"

- možnost zapůjčení fontány z Letovic

4.4 Poškození obecního majetku

OÚ vyzývá p. P. Kaderky, aby uvedl do pořádku okno v autobusové čekárně, které v noci z 5. na 6.5.2007 rozbil. Termín odstranění 8.6.2007.

4.5 Dotaz na napojení nových rodinných domků do kanalizace. Bude zažádáno o vyjímku u Vodárenské společnosti Svitavy.Datum vložení: 11. 6. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|