>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.7.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný

Hosté: Mgr. P. Cikánek, E. Zemánková

Program:
1. Informace k prodeji podílů společného majetku v LSD NIVA
2. Různé

1. 28. 6. 2007 se ve Vyškově uskutečnila schůzka se zájemci o koupi podílů v LSD Niva : firmou LAKEWOOD, Mladá Boleslav a firmou DŘEVOS Střílky.

Zástupcem za obec v jednání byl Mgr. Pavel Cikánek, který zastupitele informoval o proběhnutém jednání.

Po zvážení všech informací zastupitelstvo obce schválilo prodej podílů a pověřilo starostu o jednání o kupní smlouvě. (7:1:0)

2.1 OZ odsouhlasilo prodej uvolněné stavební parcely manželům Hartlovým ze Šebetova. (7:0:1)

2.2 Kontrolní výbor provede kontrolu a zápis do pokladní knihy. 24. 7. se bude konat dílčí přezkoumání hospodaření obce.

2.3 Paní Emílie Zemánková se informovala na možnost spolupráce ČČK se SDH Světlá při výzdobě obecního domu při srpnových oslavách.Datum vložení: 2. 8. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|