>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.7.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, V. Šumbera, J. Vondál, J. Vlachová, P. Letfus, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vlachová, Mgr. J. Cikánková

Hosté: E. Zemánková, M. Cikánek, Mgr. J. Biberle, RNDr. O. Jeníček, J. Bělík

Program:
1. Srpnové oslavy
2. Rozpočtové opatření 2/2007
2. Různé, diskuze, závěr

1. Organizační zajištění oslav 18. a 19.srpna:
V sobotu bude oslavy zajišťovat SDH Světlá. Pan J.Biberle při té příležitosti upozornil, že u prodeje alkoholických nápojů nesmí být mladiství. Starosta připomněl, že v průběhu konání akce zde musí být alespoň 5 označených pořadatelů. Nedělní prodej bude také zajišťovat SDH, ČČK nemá kapacitu na zajištění akce. Přípravu u kapličky zajistí pan J.Vondál, trávu v okolí kapličky pokosí Dokoupilovi. Oběd pro kněží a hosty z obce zajistí E.Zemánková. Předběžná účast na obědě J.Cikánek, J.Biberle, J.Vondál. Financování obědu a mše bude ze sakrálního konta obce. Hosté (kněží, ministranti) dostanou zdarma občerstvení, které jim bude vydáváno na základě kuponů, které obdrží po mši. Z obecního úřadu budou připraveny 2 stoly čtvercového profilu na oltář. Plakáty a jejich rozvoz bude nejpozději 14 dnů předem, zajistí E.Dokoupil. Starosta do oslav doveze reklamní panely Malé Hané.
Vstupné bude vybíráno pouze v sobotu od 20 hodin.

2.P.Hartl představil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.2 ze dne 27.7.2007. Zastupitelstvo obce s tímto rozpočtovým opatřením souhlasí (9:0:0).

3. Různé:
a) Pan Skokan podal připomínku ohledně stavu cesty, která je směrem od jeho domu mezi zahrady. Nelíbí se mu, že je navýšena oproti stavu, který byl před výstavbou kanalizace. Stavební komise i s panem J.Vondálem navštíví osobně pana Skokana a projedná s ním uvedenou připomínku.
b) Z mikroregionu Malá Haná přišla nabídka o dotaci na mobiliář obce. Starosta navrhuje koupit lavičky na volné prostranství v obci nebo židle na obecní úřad. Houpačky a obdobné věci na dětské hřiště jsou neúměrně drahé. Zastupitelstvo obce se shodlo na nákupu židlí na obecní úřad a souhlasí s tímto návrhem (9:0:0).
c) Místostarosta E.Dokoupil přednesl návrh pana L.Ženatého na zkulturnění prostranství před Ženatovými. Pan Ženatý je ochoten sepsat smlouvu o pronájmu. Chce mít před autoservisem vybudováno několik parkovacích stání. Starosta s místostarostou dohledají starý zápis z jednání zastupitelstva, kde se již o tomto pronájmu jednalo před několika roky. Paní Zemánková dodala, že by se mělo prostranství před restaurací a Ženatovými řešit kompletně, protože tu není například vzhledně zapraven výkop po plynofikaci obce, atd. Stavební komise si uvedené místo prohlédne o vytvoří návrh jak úpravu tohoto prostranství řešit, toto bude dále projednáno na dalším jednání zastupitelstva obce.
d) J.Pokorný vydá brožuru o historii SDH a obce. Pro tisk oslovil 3 firmy. Nejlepší nabídku na tisk nu dala firma Colorprint Boskovice, kde při počtu nad 200 ks je cena 30,- Kč/ks při počtu stran 40. Pan Pokorný požádal zastupitelstvo, jestli obec zaplatí vydání této brožury, kterou pak obec bude nabízet k prodeji. Hlasování proběhlo o dvou návrzích: 1.náklady na tisk zaplatí obec v celé částce, což je cca 6 000,- Kč (5:3:1). 2. náklady z ½ zaplatí obec a druhou ½ zaplatí SDH (3:2:4). Zastupitelstvo obce souhlasí s uhrazením nákladů na tisk a poté s následným prodejem této brožury.
e) Pan J.Biberle žádal o přečtení zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.6.2007 v bodě o projednávání oplocení kolem domu pana Bělíka přítomným pánům Jeníčkovy a Bělíkovi, protože mezi nimi ohledně tohoto bodu vznikl rozpor. Starosta nechá vyhotovit detailní snímek z pozemkové mapy a stavební komise posoudí stávající stav a navrhne řešení.
f) Pan J.Pokorný byl pány Vondálem a Šumberou upozorněn na to, že seřezal ve vegetačním období 4 švestky, které svým stavem ohrožovaly občany obce.


Zápis zapsal: Pavel HartlDatum vložení: 10. 8. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|