>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Šumbera Vladimír, Dokoupil Eduard

Hosté: Jeníček Oldřich, Bělík Jiří, Biberle Jiří, Wimmer Jiří, Zemánková Emílie

Program:

1. Pronájem parcely 689/14
Žádost o prodej části parcely 689/14 - p. Jeníček,
žádost o prodej části parcely 689/14 – p.Bělik.
OZ souhlasí s prodejem pozemku jen pod zástavbou za cenu obvyklou,zaměření pozemku na náklady žadatele p. Jeníčka, Světlá č.p. 28. Ostatní pozemek bude dán do užívání bez možností postavení nového plotu od potoka. Rozdělení pozemku dle stávajícího stavu. Je třeba provést odstranění živého plotu podél splavu. (8-0-0)

2. Žádost o napojení dešťové vody do kanalizace, manželé Svobodovi Brno, Údolní, z RD, Světlá č. p. 35.
OZ nesouhlasí s napojením do obecní kanalizace, stavební komise provede místní Šetření a doporučí napojení dešťové vody do potrubí svedeného do rybníka. (8-0-0)

3. Využití dotace z Mikroregionu – nákup židlí do sálu obecního domu. Bude řešeno na příštím zasedání.

4. Dotace z Mikroregionu na další období 2008-2013 :
- návrh na biologický rybník,
- návrh na rozšíření sálu obecního domu,
- návrh na vyčištění rybníků a vodoteče.
OZ osloví projektanty a vodohospodáře za účelem návrhů.

5. Návrh kupní smlouvy na prodej podílů s lesní společnosti Niva mezi společnosti Lakewood, Mnichovo Hradiště a obcí Světlá. Po uplynutí 2 měsíční lhůty OZ souhlasí s podpisem smlouvy. (8-0-0)

6. 22.9 pořádá mikroregion cyklistický výlet přes obec našeho regionu. Start a cíl je v obci Usobrno, kde bude připraven kulturní program, občerstvení a tombola. Příspěvky do tomboly a sponzorské dary je možné podat do 4.9.2007

7. Po výstavě obrazů při srpnových oslavách v obci je možno zakoupení obrazů s obecní tématikou. OZ rozhodlo o zakoupení 1 obrazu (budova obecního úřadu). (7-1-0)

8. Diskuze:
a) Parkování vozidel u autodílny p. Ženatého. Stavební komise po návštěvě přednesla návrh řešení situace. OZ navrhuje zaměření současného stavu RD č. 36, financováním zaměření 50/50 obec-p. Ženatý. Na základě zaměření se rozhodne o případné směně pozemků.
b) Byla podána informace o zapojení nového vrtu.
c) P.Vimmer podal stížnost na volný pohyb slepic po jeho pozemku. Jedná se o drobné zvířectvo p.Cikánka Vl. , p. Cikánková bere na vědomí a provede nápravu.
d) Pohoštění při slavnostní mši bylo zaplaceno osobně panem Dr. Krchňákem.

Zápis zapsal: Letfus PetrDatum vložení: 24. 9. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|