>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.10.2001

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana

Program: 1. Úprava prostranství před pohostinstvím
2. Prodej pozemků lesnímu družstvu Niva
3. Různé

1. Ing. Škvořilová vytvořila návrh úpravy prostranství obce před pohostinstvím. Vzhledem k velkému rozčlenění prostranství rozhodlo se OZ tento návrh nepřijmout.

2. OZ odsouhlasilo odprodej 2/39 podílu pozemku p.č. 150 o výměře 503m2 a p.č. 1501 o výměře 323m2. Uvedené jako pastvina v k. ú. Plumlov obci Plumlov za stávajících podmínek (tj. v ceně 580 Kč.). OZ schválilo odkoupení pozemku včetně trvalých porostů od obce Alojzov. Znalecký posudek na výměru 46 760m2 včetně porostů činí 1 224 660 Kč. Podíl obce tedy činí 18 840 Kč. Starosta obdržel nabídku L. Mašaráka z Brna na zprostředkování odprodeje podílů pozemků les. Družstva Niva. OZ nesouhlasí s odprodejem a nabídku nepřijalo.

3.1 Pamětní medaile pro nové občánky budou mít text: Lukáš Ambroz + datum narození, věnuje obec Světlá. Jan Martínek + datum narození, věnuje obec Světlá.

3.2 OZ schválilo odměnu starostovi za 1. pololetí ve výši 4280 Kč. Návrh bude předán účetní Vlachové. Tato odměna se vztahuje na práci při zajištění podkladů pro úpravu zeleně v obci a zajištění návrhu na úpravu středu obce ,dále vykácení starých stromů a stromů překážejících v dopravě v oblasti výletiště, doplnění sloupů pro přenos el. Energie,rozšíření veřejného světlení umístění laviček v obci apod.

Zápis zapsala : Cikánková J.Datum vložení: 11. 10. 2001 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|