>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.11.2001

Přítomni:Ing.Cikánek J.,Mgr.Cikánková J,Vondál J,Krajíček R.,Vystavěl J.,Smékal Z.,Letfus P.

Program:
1. Stavební pozemky
2. Odkup nemovitostí
3. Různé

1. OZ projednalo možnosti rozšíření obce Světlá. V obci jsou již pozemky, na kterých je možno postavit rodinné domy, v soukromém vlastnictví. Jako tvarově vhodné a doplňující rozšíření obce jsou pozemky jižně od obce pod silnicí u Leiwenbergových č.p. 77, na parcelách č. 114 a 115 podél nezpevněné cesty dolů od silnice, kde by bylo možno umístit asi 5 stavebních míst, které mají přiměřenou blízkost do středu obce.

2. OZ pověřilo starostu obce, aby obeslal majitele stavebních míst, na kterých je aktuálně vhodné v obci Světlá postavit rodinné domy. Aby tyto nemovitosti dle svých možností nabídli k odprodeji.

3.1 OZ pověřilo p. Vondála J. prohrnováním sněhu na obec. komunikacích v obci Světlá v ceně 210 Kč/1 hod.

3.2 OZ pověřilo p. Vondála J., aby obstaral vánoční strom pro obec Světlá.

3.3 OZ pověřilo místostarosty a vedoucího staveb. výboru p. Letfuse P., aby projednal a zajistil dostatečný výhled při vjezdu na hlavní silnici v obci z obec. cesty za Nechutovýma č.p.46. V současné době je výjezd z této cesty ve směru od obec. transformátoru na hlavní silnici nepřehledný, nebezpečný.

3.4 OZ pověřuje p. Ščudlu P. a Ambroze P. provedením inventury majetku OÚ Světlá do konce kalendářního roku 2001.

3.5 OZ schválilo rozpočtové provizorium obce Světlá od 1.1. 2002 do schválení rozpočtu na rok 2002.

3.6 Výdaje v rozpočtu obce na rok 2001 budou sníženy o částku na opravu budovy OÚ. Tato částka bude převedena do finanční rezervy na rok 2002.

3.7 OZ navrhuje odměnu starostovi obce Ing. Cikánkovi J. za práci ve 2. pololetí 2001 ve výši 4280 Kč dle nařízení vlády o odměnách č. 358/2000 Sb. Tato odměna se vztahuje na zvýšenou práci při zbudování dětského hřiště a práci kolem zajištění staveb. ploch v obci.

3.8 OZ bylo seznámeno se žádostí RNDr. Jeníčka O. a trvá na svém rozhodnutí dle zápisu OZ ze dne 31.5. 2001.

Zápis zapsal(a): Smékal Z.Datum vložení: 15. 11. 2001 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|