>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.12.2001

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Vystavěl J., Ščudla P., Vondál J., Smékal Z., Krajíček R., Letfus P.

Program:
1. Vyhláška 2/2001
2. Vyhláška 3/2001
3. Různé

1. Doplnění vyhlášky 2/2001 čl. 4, odst. g. OZ rozhodlo, že zbytkový komunální odpad se ukládá do určených sběrných nádob (popelnic), pokud se jedná o uživatele s trvalým pobytem, uživatele ostatních objektů ukládají vytvořený odpad do kontejneru na sběrném místě (pod obcí).

2. Vyhlášky č. 2/2001 a č. 3/2001 OZ schválilo. Vyhlášky předány advokátovi ke kontrole a ke schválení.

3.1 Zákon o vodách. OZ souhlasí s cenou vodného na rok 2002. Cena z roku 2001, tj. 17,80 Kč + DPH se na rok 2002 zvedá na cenu 18,90 Kč + DPH.

3.2 Provozování vodovodů a kanalizací. Dle novely zákona je třeba oprávněnou osobu k provozování kanalizací. OZ kontaktuje oprávněné osoby a firmy k zabezpečení provozu kanalizační sítě.

3.3 OZ provede prohlídku obec. lesů. Bude provedena schůzka s p. Kalenským a provedena kontrola hospodaření a. s.

3.4 OZ schválilo příspěvek 200 Kč do Domova důchodců v Boskovicích p. Dokoupilovi P.

3.5 OZ schválilo příspěvek na činnost fotbal. Oddílu FC Světlá v částce 5000Kč. Částka bude předána vedoucímu oddílu FC Světlá.

Zápis zapsal: Letfu P.Datum vložení: 13. 12. 2001 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|