>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.2.2002

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Ambroz P., Vystavěl J., Krajíček R., Vondál J., Letfus P., Ščudla P., Smékal Z.

Hosté: Hrozek R., Hrozek J., Smékal R.

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2002
2. Odkup pozemků - stavební parcely
3. Prodej 1 podílu v SLD Niva
4. Různé

1. Rozpočet obce: Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2002 , který vychází z násl. předpokládaných příjmů a výdajů:

a/ Předpokládané příjmy
Daně820 000,- Kč
Poplatky55 000,- Kč
Příjmy z pronájmu335 000,- Kč
Příjmy z prodeje10 000,- Kč
Rezerva z roku 2001796 000-_Kč

Příjmy celkem :2016 000,- Kč
b/ Předpokládané výdaje:
Splátka půjčky500 000,- Kč
Neinvestiční transfery obcím84 000,- Kč
Vyrovnání se svazkem vodovodů120 000,- Kč
Náklady na úpravu prameniště80 000,- Kč
Oprava budovy 0Ú130 000,- Kč
Odvoz komunálního odpadu55 000,- Kč
Další výdaje:
veřejná zeleň, pojištění, SDH30 000,- Kč
el. energie, voda, plyn25 000,- Kč
SPOZ, knihovna, sport30 000,- Kč
provoz OŮ + zastupitelstvo150 000 - Kč
dopravní obslužnost12 000 - Kč
odkup pozemků500 000,- Kč

Výdaje celkem :1716 000,- Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 300 tis. Kč bude brán jako rezerva do roku 2003.

2.a/ Obecní úřad oslovil vlastníky pozemků v dílkách ohledně odprodeje jejich parcel za účelem získání stavebních míst v obci. Odkup pozemků v dílkách je nereálný pro názorovou roztříštěnost majitelů.

2.b/ Obecní zastupitelstvo souhlasí s pokračováním jednání ohledně odkoupení pozemků od p. Letfuse J., p.č. 116, p. Biberle L.,p.č. 117 a p. Dokoupila E., p.č. 118 za účelem získání stavebních míst jižně od obce. Jednání a rodinou Krchňákovou a Crhem L., p.č. 115 případně a Vystavělem J. p.č. 114 zůstává nadále otevřené. Odkoupením těchto pozemků by se získala plocha pro 12 stavebních míst v obci. Obecní zastupitelstvo dále souhlasí s jednáním s Agrospolem Knínice o uvolnění těchto pozemků, které z nich budou reálné k odkoupení.

3. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním smlouvy o budoucí smlouvě na prodej 1 podílu obce Světlá v SLD Niva.

4.1 OZ souhlasí s pokračováním pronájmu obecních lesů Lesní společnosti jihomor. kraje a.s. Prostějov v roce 2002.

4.2 OZ souhlasí s plánem vývozu hnojení zemědělského družstva na pozemky obce Světlá v roce 2002 za dodržení hygienických a ostatních předpisů do následujících lokalit: U hranic - v měsících březen, duben Kopaniny - v měsících srpen, září U příhonu - v měsících srpen, září, říjen

4.3 Pan Hrozek R. oprávněně připomenul, že je třeba častěji aktualizovat webovou stránku na internetu. Zveřejňovat na internetu zápisy ze schůzí zastupitelstva obce se nedoporučilo, protože se zveřejňují v místním novinovém plátku Světelské listy a dále mají občané možnost účastnit se schůzí zastupitelstva. Předpokládá se, že příjem internetu mají místní občané jen ojediněle.

Zápis zapsal(a): Smékal Z.Datum vložení: 21. 2. 2002 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|