>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.4.2002

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Vystavěl J., Krajíček R., Vondál J., Ščudla P., Smékal Z.

Program:
1. Prodej 1 podílu v lesním družstvu Niva
2. Různé

1. Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi : Obec Světlá, zastoupenou p. Ing. Jiřím Cikánkem a CREATION s.r.o. , Praha, zastoupená jednatelkou společnosti JUDr. Annou Žákovou na str. druhé. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s prodejem 1 podílu firmě CREATON, s.r.o. za podmínek stanovených v předběžné kupní smlouvě. OZ pověřuje starostu k podepsání této kupní smlouvy a dále ho pověřuje rozesláním dopisů všem členským obcím, kde je informuje o prodeji 1 podílu.

2.1 Pan L.Vlach a pan J.Grepl podali žádost o pronájem "horního" rybníka (o ploše 1496 m2) za účelem chovu ryb. OZ souhlasí za předpokladu, že dojde k podepsání Dohody o pronájmu. (Dohoda obsahuje 9 článků, kde jsou podrobně stanoveny podmínky užívání.)

2.2 Paní E.Krchňáková vyslovila předběžný souhlas s odprodejem zem. pozemku (parcela č.115). Odkup tohoto pozemku bude zatím odložen.

2.3 Zastupitelé zjistí do příštího zasedání stav komunikací v obci a pokusí se zajistit jejich opravu před vypršením záruční lhůty.

2.4 Pan J.Vystavěl zajistí obnovu žebříku a klik u vodojemu. (0:0:0)

2.5 Pan R.Krajíček se informuje jaké jsou náklady na obnovu internetových stránek obce. Na příští zasedání OZ rozhodne o finančním vyrovnání s p. Pavlem Hartlem, který tyto stránky obnovuje.

2.6 Starosta dokončí prodej nebo výměru nájmu za zahrady, které jsou užívány p.Krupičkou, p.Taušem a obyvateli bytovky.

Zápis zapsala: Mgr. Jana CikánkováDatum vložení: 4. 4. 2002 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|