>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.10.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu:
V. Šumbera, J. Vondál

Hosté: Ing.arch. Velička, Mgr. J.Biberle

Program:
1. Ing.arch.Velička-studie přístavby OÚ
2. Smluvní partner pro opravy vodovodu
3. Různé, diskuze, závěr

1. Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil ing.arch. Velička, druhý ze soutěže o vypracování studie přístavby obecního domu. Poté, co ing.arch D.Titz odmítl dále rozpracovávat variantu podle představ zastupitelstva, byl osloven právě arch. Velička. Ten doporučil zastupitelstvu, dříve než on do této záležitosti vstoupí, dořešit smluvní vztah s předchozím řešitelem tohoto projektu. Ing.arch Titz bude ještě v této věci osloven. Dále arch.Velička odkázal na svůj předběžný návrh z výběrového řízení, kde navrhuje podřídit objekt přístavby okolní zástavbě, otočit čelo objektu k rybníku a zjemnit zastřešení.

2. Ohledně zajištění oprav a rozborů pitné vody v příštím roce byli osloveny 3 firmy : Vodárenská a.s., Aquatic Blansko a VHOS Moravská Třebová, které poslali svoje cenové nabídky. Obecní zastupitelstvo na základě cenových nabídek zatím nevybralo žádnou firmu, zejména proto, že nebyla splněna podmínka nástupu pracovníků k opravě do 24. hodin od nahlášení poruchy. Starosta obce v této věci osloví ještě další firmy.

3.1 Zastupitelstvo obce bylo informovánu o situaci kolem zmenšení pásma hygienické ochrany Agropodniku Skalice nad Svitavou, kde došlo v poslední době k zredukování počtů chovaného dobytka. Příslušný stavební úřad odpověděl, že je nutné vypracovat novou studii s výpočtem plochy ochrany obyvatelstva před negativními vlivy tohoto provozu, na základě čehož vydá tento úřad příslušné rozhodnutí. Starosta obce proto ještě zašle na firmu Agropodnik žádost, týkající se této záležitosti.

3.2 Správa a údržba silnic zaslal na obec zápis z jednání ohledně poškození místní komunikace v majetku obce Světlá. SÚS odmítla odpovědnost za poškození této komunikace solí a stékající vodou s poukazem na nedodržení správného technologického postupu při opravě komunikace. Obec Světlá tedy již dále, na základě výsledků těchto neúspěšných jednání, nebude v této věci činit další kroky.

3.3 Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 3500 Kč hrubého p. J.Biberlemu za dohled nad výkonem trestu obecně prospěšných prací p.Sedláčka.

3.4 Opět bylo poukázáno na nutnost svedení povrchové vody v okolí cesty za humny na Cetkovice. Starosta obce zajistí vytýčení sítí a po vykolkování trasy bude provedeno vyhloubení příkopu.

Zápis zapsal(a): Ing. E. DokoupilDatum vložení: 18. 11. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|