>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.6.2002

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel,Krajíček Radek

Program:
1. Dotace POU 2002
2. Různé

1. Ob.zast. odsouhlasilo náklady na úpravu návsi v celkové výši 199 000,-Kč na kterou bude poskytnuta dotace ve výši 119 000,-Kč (60%),obec uhradí 80 000,-Kč (40%). OZ dále odsouhlasilo náklady na vnější opravu obecního domu ve Světlé v celkové výši 134 000,-kč, na kterou byla poskytnuta dotace 80 000,.Kč (60%),obec uhradila 54 000,-Kč (40%).

2.1 OZ bylo seznámeno s kupními smlouvami na zakoupení pozemků pro rozšíření obce za účelem zajištění stavebních míst v obci Světlá v ceně 40,-Kč/m2:

Letfus Josef ,p.č.116,výměra 3794m2

Biberle Leopold ,p.č.117,výměra 3938m2

Dokoupil Eduard ,p.č.118,výměra 3399m2

OZ odsouhlasilo odkoupení uvedených pozemků na základě předložených smluv.

2.2 Strategie rozvoje mikroregionu Malá Haná. Obec Světlá patří do mikroregionu Malá Haná a byla požádána o vyplnění 20ks tabulek s údaji o obci a jejim předpokládaném rozvoji. K uvedenému vyplnění byla jmenována následující komise:

pí.Vlachová Jana - za obec

p. Letfus Petr - za sportovní oddíl kopané

p. Vondál Jan - za podnikatelský sektor

pí. Zemánková Emílie - za ČČK

p. Palán Jiří ml. - za SDH

2.3 Nadřízenými orgány byla provedena kontrola účetnictví za rok 2001, která proběhla dobře, hospodaření bylo bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky. OZ schválilo mimořádnou odměnu pí. Vlachové Janě za zvýšenou práci při prováděné kontrole a za výtečné vedení účetnictví 1000,-- Kč.

2.4 Předsednictvo SLD Niva žádá OZ Světlá o schválení odprodeje pozemků o celkové výměře 826m2 v k.ú. Rozstání pod Kojálem v ceně 10,--Kč /m2, do vlastnictví Camping Baldovec s. r. o.. OZ rozhodlo schválení odložit až po odprodeji jl. podílu obce Světlá v SLD Niva, aby uvedené změny nenarušily již sepsanou smlouvu o odprodeji tohoto podílu.

2.5 OZ rozhodlo vstoupit do "Honebního společenství" v SLD Niva, také až po vyřešení odprodeje prvního podílu obce Světlá.

2.6 OZ schválilo odměnu starostovi Ing. Cikánkovi J. za zvýšenou práci v prvním pololetí roku 2002 při zabezpečení stavebních ploch pro obec, při vnější opravě obecního domu, při přípravě úpravy návsi apod., dle nařízení vlády o odměnách č. 358/2000 Sb. č. 122/2002 Sb..

Zápis zapsal: Smékal Z.Datum vložení: 13. 6. 2002 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|