>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. J.Cikánková, J.Pokorný

Hosté: Mgr. J.Biberle

Program:
1. Dětské hřiště
2. Výsledek inventarizace 2008
3. Různé, diskuze, závěr

1. Několik maminek malých dětí ze Světlé požádalo o rozšíření dětského hřiště o další herní prvky a doplnění oplocení podél místní komunikace. Členové zastupitelstva obce rozhodli zajistit zřízení dodatečného oplocení pokud možno z vlastních zdrojů, za použití dřeva z obecního lesa a za pomoci místních občanů. Po předložení katalogových cen různých herních prvků bylo k instalaci na dětské hřiště schváleno zakoupení kolotoče v ceně kolem 30 000 Kč. K této částce je třeba ještě připočíst další náklady na dopravu, instalaci a DPH ve výši několika tisíc Kč. Pokud obec dále získá nějaké finanční prostředky z dotací, budou zakoupeny další herní prvky (7:0:1).

2. OZ vzalo na vědomí zprávu starosty obce starosty obce o provedené inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2008. Celkový účetní majetek obce činil k tomuto datu 24 400 596,64 Kč. Oproti loňskému roku narostl majetek asi o 280 000 Kč. Nesplacené závazky (faktury) činily 126 579 Kč a pohledávky (pronájem plynovodu, dluhy na poplatcích) činily 51 164 Kč. Byl předložen seznam dlužníků na poplatcích za odvoz odpadu z minulých let. Jedná se zejména o poplatníky z objektů č.p. 39 a 40. Zastupitelstvo schválilo prozatím nevyřazovat tyto dluhy z účetní evidence (8:0:0).

3.1 OZ pověřilo místostarostu zajištěním informací o možnostech zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných, vedených na úřadu práce (8:0:0). Jednalo by se např. o práci v obecním lese nebo péče o veřejná prostranství.

3.2 OZ vzalo na vědomí informaci o odkoupení vybavení z Kalvarie Jaroměřice, konkrétně nádobí, sklenic apod. za celkovou cenu 2270,- Kč a dále 56 ks židlí po 320,- Kč za celkem 17 920 Kč.

3.3 Starosta obce informoval o prezentaci obce Světlá v celodenním pořadu Moravská rodina na vlnách ČRo Brno, který se bude vysílat dne 6. dubna.

3.4 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2009 (8:0:0).

3.5 Starosta obce podal zastupitelům informaci o konání volejbalového turnaje v naší obci, v termínu 6.června, s účastí asi 10 družstev.

3.6 OZ bylo seznámeno s finančním přehledem hospodaření v obecních lesím za rok 2008, který vypracoval pověřený správce p. Tyl. Byl předložen soupis provedených prací (vyžínání trávy, úklid klestu, sázení stromků) v hodnotě 68 512,50 Kč. Z nahodilé těžby byl výnos 85 200,- Kč.

3.7 J.Pokorný byl pověřen k osobní návštěvě ing.arch. Marečka za účelem sdělení připomínek z místního šetření k jeho návrhu úpravy obecní návsi.

3.8 Starosta obce podal na zasedání OZ informaci o uvolnění pozemku pro zamýšlenou výstavbu biologického rybníka nájemcem, Agrospolem Knínice. Nájemcem bude umožněno provést potřebné geologické rozbory.

3.9 J. Vondál navrhl zajistit sklad nebezpečných odpadů v blízkosti sběrného dvora proti vniknutí nepovolaných osob. Budou provedeny potřebné technické úpravy, které umožní zamykání tohoto skladu.

3.10 J. Biberle upozornil na občasný volný pohyb psů po obci.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 7. 4. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|