>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.6.2009

Přítomni:Ing. J Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J.Vondál, Vl.Šumbera, Mgr. J.Cikánková, Ing. P.Hartl, P.Letfus, J.Vlachová, J.Pokorný (dostavil se při projednávání bodu 1)

Ověřovatelé zápisu: P.Letfus, P.Hartl

Hosté: Mgr. J.Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Výběr banky
2. Odvoz odpadu z obce
3. Různé, diskuze, závěr

1. Zastupitelstvo obce Světlá vyslechlo od P.Hartla srovnání podmínek jednotlivých bank, týkajících se zhodnocení volných finančních prostředků obce. Většina termínovaných vkladů u bank je vedena zdarma. Finanční prostředky jsou pojištěny do výše 50 000 Eur, proto byla zmíněna možnost uložit peněžní prostředky do více bank. Podle získaných informací je roční výnos u vkladu na dobu 5 a více let nejvýhodnější u Reiffeisen Bank, činí zhruba 1 975 000 Kč. Jako zajímavá se též jeví investice do zakoupení státních dluhopisů. OZ nebude zatím tuto záležitost uzavírat a požádá odborníka na finance o návštěvu zasedání zastupitelstva.

2. Kontrolní oddělení MV rozporovalo znění vyhlášky č.1/2009 o odpadech. Bylo poukázáno na chybný systém vybírání zvláštních smluvních poplatků od majitelů nemovitostí bez trvalého pobytu v obci, kteří chtějí vyvážet popelnici. Další problém byl s možností rozložení poplatku do dvou splátek pouze pro místní občany. OZ proto schválilo novou vyhlášku č.2/2009, s účinností od 1. července, která ruší tu předchozí (9:0:0). Vyhláška nově upravuje podmínky splatnosti poplatku, které budou stejné pro všechny poplatníky a také ruší uzavírání smluv s majiteli nemovitostí bez trvalého pobytu. Výhledově se plánuje uzavírání smluv se všemi poplatníky podobným způsobem jako u smlouvy o dodávce pitné vody - bude dořešeno do konce roku. Bude rovněž zvážena možnost vážení vozu s odpadem za účelem zjištění skutečného množství odpadu.

3.1 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1/2009, kde se příjmy (z dotací, z pronájmu) a výdaje (na volby, koupě vybavení obecního vodovodu) mění o částku 108 700 Kč (9:0:0).

3.2 Starosta obce informoval zastupitele o probíhajícím jednání s majiteli pozemků pod plánovaných chodníkem u silnice směrem na Šebetov. Proběhne informativní schůzka s majiteli na místě samém.

3.3 Starosta obce podal zastupitelům informaci o hlučné sešlosti mládeže v obecním domě, kterou musel nad ránem osobně ukončit, neboť nadměrně rušila noční klid.

3.4 OZ bylo informováno o možnosti okamžitého odběru dvou objektů z areálu SÚS, které uvolnil Krajský úřad pro potřeby obce.

3.5 Obec obdrží dotaci od Mikroregionu Malá Haná ve výši 26 000 Kč. Bylo navrženo oslovit prostřednictvím stavební komise místní řemeslníky s nabídkou výstavby plotu kolem dětského hřiště.

3.6 Ve věci stížnosti sousedů na kouřící komín nemovitosti č.p.66 bude dotyčnému napsán dopis s výzvou k provedení příslušných opatření k nápravě. Konstrukce komína dle zprávy svou výškou neodpovídá příslušným normám.

3.7 J.Biberle navrhl finančně podpořit činnost dobrovolných složek v obci, které přispěly k dobrému umístění v soutěži Vesnice roku. Po obdržení příslušných finančních prostředků z této soutěže a na základě jejich určení bude tato možnost zvážena.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 17. 7. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|