>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2002

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, Mgr.J. Cikánková, J. Vlachová, V. Šumbera, R. Krajíček, P.Hartl, J.Vondál, P. Ščudla

Hosté: Mgr.J.Biberle, E. Zemánková, R.Smékal, L.Vystavělová, J.Dokoupilová

Program:
1. Územní plán obce
2. Stavební místa v obci
3. Různé

1. Z důvodu upřesnění požadavků k Územnímu plánu obce je ještě nutná konzultace se Stavebním úřadem Boskovice.

2. Cena nových stavebních pozemků bude 55,-Kč za m2. OZ schválilo prodej parcel č. 11 a č. 15. Po vyvěšení tohoto záměru na obecní vývěsce po dobu 15 dní, budou s těmito zájemci podepsány smlouvy.

3.1 Likvidace domovního odpadu OZ se usneslo, že vystoupí ze společenství ZSMO, neboť představenstvo ZSMO rozhodlo na svém zasedání 6. 11. 2002, zrušit činnost Zájmového sdružení. Důvodem jsou změny v regionu okresu Blansko.

3.2 OZ schválilo vykácení a obnovu lesa nad vodojemem a v katastru u Uhřic. Kácení bude zahájeno po dohodě s Ing. Cetkovským a s revírníkem p. Bártou.

3.3 OZ schválilo ponechání obecních pozemků Honební společnosti Cetkovice-Světlá.

3.4 Finanční komise předložila návrh odměn pro zastupitele obce. OZ schválilo předložený návrh.

3.5 Revizní komise přezkoumá neoprávněné užívání obecních pozemků. Pomoc přislíbila paní E. Zemánková.

3.6 Zimní údržbu silnic v obci bude provádět s pomocí vlastní techniky pan J. Vondál. Odměna bude činit 220,- Kč za hodinu.

3.7 Okresní úřad Blansko,referát dopravy informoval, že firma DOPAZ s.r.o, Horní Poříčí, žádá o udělení licence na veřejnou linkovou osobní dopravu. OZ souhlasilo s využíváním zastávek firmou DOPAZ s.r.o, za předpokladu, že nebudou vzneseny žádné finanční požadavky vůči obci.

3.8 Starosta obce obdržel děkovný dopis z obce Rataje, okr. Tábor. Této obci byla předána částka 12.520,- Kč na obnovu obce po povodních.

3.9 Došlo k navýšení Rozpočtového opatření, protože obec obdržela 54.000,- Kč na úrok půjčky na plynofikaci a 42.000,- Kč na opravu fasády obecního úřadu.

3.10 Cena vodného pro rok 2003 bude činit 19,90 Kč.

3.11 Kulturní komise vydá ještě do konce kal. roku Zpravodaj.

3.12 Zajistit úklid obecního úřadu.

Byla provedena revize CO. Nebyly shledány závažné nedostatky.

Diskuse: Paní E. Zemánková navrhla udělit faráři dr. A. Krchňákovi u příležitosti jeho 80. narozenin Čestné občanství. OZ se dohodlo, že občanství bude uděleno v souvislosti s oslavami 5. výročí sjezdu rodáků.

Zápis zapsala: Mgr. J. CikánkováDatum vložení: 28. 11. 2002 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|