>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 2. 2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Pokorný, P.Letfus

Hosté: Mgr. J.Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Veřejná služba
2. Různé, diskuze, závěr

1. Místostarosta obce podal zastupitelům informace o veřejné službě. Veřejnou službou se dle zák.č. 111/2006 Sb. rozumí bezplatné vykonávání prací pro obec osobami čerpajícími sociální dávky v rozsahu minimálně 20 hodin měsíčně. Pro tyto účely je třeba uzavřít s příslušnou osobou smlouvu a zajistit potřebné pojištění. OZ schválilo umožnit místním občanům výkon této veřejné služby (8:0:0).

2.1 J.Biberle podal zastupitelům informace ke stavbě fotovoltaické elektrárny v KÚ Úsobrno, v jejíž blízkosti vlastní obec Světlá pozemek (trvalý travní porost, na němž v současné době hospodaří Zemědělské družstvo Velké Opatovice). Stavba bude 15m od hranice tohoto pozemku. OZ doporučilo stanovit podmínku souhlasu, že nesmí být žádným způsobem narušeno vlastnické práva parcely v majetku obce Světlá.

2.2 OZ vzalo na vědomí informace o situaci kolem havarijního technického stavu budov Familií s tím, že zde proběhne místní šetření dne 18.3.2010. J.Pokorný podal zastupitelům informaci, že nový majitel části objektu Familií hodlá tento zajistit i spolu se sousední stavbou. Paní Pušková jako majitelka další části tohoto objektu nejeví o jakékoliv řešení současného stavu zájem.

2.3 J.Biberle požaduje dořešit odprodej pozemků obci pod nově budovanými chodníky u hlavní silnice. J.Vondál upozornil na nutnost provedení směny pozemků, které budou dotčeny při plánované úpravě návsi obce.

2.4 Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 500 Kč organizaci ČČK Světlá na zajištění dětského karnevalu (7:1:0). J.Vondál upozornil na nevhodně zvolené datum dětského karnevalu.

2.5 P.Hartl poukázal na havarijní stav stromů sousedících s plotem Jakubců a pozemkem Štěpánkových. Byly vyjádřeny obavy z pádu stromů na majetek občanů. Dále P.Hartl upozornil na podanou žádost o povolení ke kácení dřevin na svém soukromém pozemku.

2.6 OZ schválilo navýšit odměnu pro účetní obce z důvodu zvýšení objemu vykonávané agendy na 5000 Kč čistého s platností od začátku března tohoto roku (8:0:0). P.Hartl zjistí další informace k obci jako plátce DPH. Zatím podle posledních informací tato povinnost nevzniká.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 24. 3. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|