>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.2.2003

Přítomni: Ing.Cikánek J., Ščudla P., Vondál J., Vlachová J., Hartl P., Krajíček R., Šumbera V., Letfus P.

Program:
1. Náklady na odvoz odpadu
2. Těžba v obecním lese
3. Různé

1. Po provedení rozpočtu příjmů a výdajů za odvoz a uložení odpadu, byla cena stanovena na 275,-Kč na osobu. V případě zájmu rekreantů o odvoz popelnice je cena 820,-Kč (pokrytí vývozu). Na číslo popisné je stanoven 1ks popelnice. Odpad navíc je možno ukládat do kontejneru. V případě potřeby 2ks popelnic, je třeba zaplatit za druhou náklad na vývoz tj. 820,-Kč.

Platba za odpad je možna provést na dvě splátky. Termín 1.splátky je do 30,4.2003, druhé splátky do 31.9.2003. Po provedení kontroly budou neplatiči písemně upozorněni.

2. Návrh smlouvy od firmy CE WOOD, a.s. na provádění lesnických činností a prodej dřeva. Smlouva bude vyhodnocena a projednána na dalším jednání zastupitelstva.

3.1 Porada starostů - Boskovice. Ke dni 31.12.2002 ukončila činnost přestupková komise. Obec má ze zákona tyto možnosti zajištění :

a) proškolení pracovníka dle zákona 312/2002

b) vznik vlastní komise

c) dohoda s pověřeným úřadem

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o činnosti přestupkové komise s městským úřadem Boskovice.

Do konce března je třeba aktualizovat povodňový plán obce - Letfus P.

Bude provedena likvidace CO, termín bude upřesněn.

3.2 Výběr žadatelů o úklid obecního úřadu a o správce knihovny. Zastupitelstvo odhlasovalo za zájemců o úklid p. Kubínovou. Odměna za úklid stanovena 40,-K/ hod. Požadavek 2 hod týdně. Kandidáti na provoz knihovny se budou hledat nadále.

3.3 Stanovené úkoly a schválení plné moci Zastoupení na valné hromadě Honebního společenství Cetkovice - pověřen Vondál J.

Zastoupení v středomoravské lesní společnosti - starosta obce Ing.Cikánek J.

Úkoly: Finanční komise - zpracovat rozpočet obce na rok 2003. Prostudovat zákon o provozování kanalizace 254/2001 sbírky a zákon 274/2001 sbírky - Letfus, Ščudla.

Zápis zapsal: Letfus PetrDatum vložení: 6. 2. 2003 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|