>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 4. 2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu: R.Dobeš, P.Palán
Hosté:Mgr. J.Biberle, Ing.M.CikánekProgram:


1. Informace k parcele 689/14

2. Rozpočtové opatření 1/2011

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (7:0:0).

1. Starosta obce upozornil zastupitelstvo na rozpory mezi výpisem z listu vlastnictví a katastrální mapou v souvislosti se zamýšleným odprodejem zastavěné části parcely č. 689/14, která je doposud v majetku obce. V databázi KN je ve vlastnictví majitele přilehlého domu č.p. 28 asi 2x větší plocha než odhadem podle mapy. Zastupitelstvo obce proto pověřilo starostu obce jednáním s tímto vlastníkem, který by měl uvést tuto dokumentaci do souladu, aby byl spolehlivě zjištěn skutečný stav (7:0:0).


2. Obecnímu zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.1/2011, které mění příjmy a výdaje o částku celkem 73 100,- Kč (podrobně viz. příloha). Toto rozpočtové opatření bylo jednomyslně přijato (7:0:0).


3.1 V souvislosti se zakoupením parcely č. 628 do vlastnictví obce předložil starosta obce návrh na odprodej části sousední parcely č. 629/2 o výměře asi 700 m2 v okolí bytového domu č.p. 81 jeho vlastníkovi, což je SBD Radost Boskovice. Situaci doložil příslušným plánkem (viz. příloha). Zastupitelstvo obce následně pověřilo starostu písemným zasláním tohoto návrhu výše uvedenému subjektu (7:0:0).


3.2 Obecní zastupitelstvo bylo informováno o možnosti nechat vyrobit nový zvon do místní kapličky. Byla kontaktována firma z Brodku u Přerova, která zaslala nabídku na zvon o průměru 32 cm, váze asi 20 kg, za celkovou cenu 36 000 Kč. Obecní úřad požádá zástupce této firmy o osobní jednání přímo v obci Světlá.


3.3 Zastupitel J.Vondál upozornil na neoprávněné ukládání komunálního odpadu, který ačkoli pocházel z jiné obce, byl podle jeho výpovědi ve větším množství uložen panem J.Pokorným do kontejneru v místním sběrném dvoře. Zastupitelstvo obce proto odsouhlasilo této osobě předepsat k náhradě za likvidaci tohoto odpadu částku 2000 Kč (7:0:0). Starosta obce zašle výše uvedené osobě toto stanovisko písemně.


3.4 Starosta obce přečetl dopis, zaslaný jako reakce na žádost k řešení dešťové vody v okolí nemovitosti paní A.Tajovské.


3.5 Pan J.Biberle upozornil na možnost pokusit se odkoupit do vlastnictví obce parcelu č. 103/1, kterou by bylo možné dále využít ve prospěch obce. Dále informoval o probíhajících pracích v rámci akce „Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá“.


3.6 Zastupitelstvo obce diskutovalo o nutnosti vyčistit odvodňovací potrubí v horní části obce za humny směrem na Cetkovice, kde se stále vyskytuje podmáčená půda. Zastupitelé se shodli na tom, že se tyto drenážky malým bagrem vybagrují, položí se nové a zbytek trubek se zkusí vyčistit.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 19. 5. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|