>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.6.2003

Přítomni: ing. Jiří Cikánek, Jan Vondál, Mgr. Jana Cikánková, Jana Vlachová, Vladislav Šumbera, Pavel Hartl, Petr Letfus

Hosté: E. Zemánková

Program:
1. Změna stanov lesního družstva Niva
2. Srpnové oslavy
3. Různé

1. V současných stanovách dochází k úpravě znění a to : …Členství družstva vzniká nabytím podílu a písemnou přihláškou. Předsednictvo informuje o této skutečnosti ostatní členy družstva. Zastupitelstvo souhlasí se změnou stanov.

2. Srpnové oslavy proběhnou ve dnech 16. a 17. srpna 2003. Starosta nastínil předběžný program, který se bude dále doplňovat. Bylo rozhodnuto, že obec pozve rodáky, kteří v obci nemají rodinu. O ostatní pozvánky se postarají občané Světlé.

3.1 28. 5. 2003 proběhla kontrola hospodaření na obci.

Závěr: Byly zjištěny nedostatky,ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví.

3.2 Bylo vydáno 1. rozpočtové opatření – došlo k navýšení rozpočtu o prodej Avie.

3.3 Stavební komise provede kontrolu hospodaření v obecním lese.

3.4 OZ odsouhlasilo zakoupení digitálního fotoaparátu.

3.5 J. Cikánková informovala o práci komise sociálně- právní ochrany dětí.

3.6 P. Letfus zajistí plakety pro nové občánky Světlé – Elišku Křížovu a Romana Dobeše.

Zápis zapsala: Mgr. Jana CikánkováDatum vložení: 12. 6. 2003 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|