>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 2. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, P. Palán
Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, Ing. M. Cikánek, J. Vystavěl, RNDr. O. Jeníček, Ing. FilipProgram:


1. Smlouva Úprava návsi před restaurací

2. Biologický rybník pod obcí

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. V prosinci roku 2011 byla jako dodavatel prací v rámci akce „Úprava návsi před restaurací“ schválena firma DEAS Boskovice s nejmenší nabídkovou cenou. Tato vítězná cenová nabídka však byla následně touto firmou zpochybněna, neboť prý byla podhodnocena v důsledku údajných nedostatků v projektové dokumentaci ing. arch. Marečka. Přítomný zástupce firmy DEAS upozornil na to, že nebylo zohledněno např. odstranění stávajícího asfaltobetonu, nebylo kalkulováno nakládání se vzniklými odpady, v projektu nebyly správně uvedeny výkazy výměr a dle jeho názoru byly i chyby v plánované skladbě podloží. V důsledku tohoto je podle ing. Filipa jejich nabídka velmi nízká a nebyly v ní mimo jiné započítány náklady na dlažbu a obrubníky, proto je třeba tuto cenu dodatečně navýšit. Zástupce firmy DEAS předložil k nahlédnutí a konfrontaci jiné podobné projekty.

Vzhledem k tomu, že by bylo možné celé toto proběhnuvší výběrové řízení následně napadnout, tak byl starostou obce podán návrh na opakování výběrového řízení. Obecní zastupitelstvo tedy zrušilo z důvodu nesrovnalostí ve vítězné nabídce firmy DEAS výběrové řízení na dodavatele akce „Úprava návsi před restaurací“ a schválilo po náležité úpravě výměr ploch v projektu co nejdříve vypsání nového výběrového řízení (7:0:1).


2. V rámci výstavby biologického rybníku pro účely čištění odpadních vod bylo přímo osloveno celkem 15 firem a další dvě se dodatečně přihlásily. Náklady na tuto výstavbu, stanovené v projektové dokumentaci, byly vyčísleny ve výši asi 6 400 000 Kč a realizace stavby by měla probíhat v letech 2012-2013. Starosta obce již má k podání připravenou žádost o dotaci, kde se počítá s příspěvkem obce ve výši 30% celkových nákladů. Zkušební provoz by měl běžet od 1.7.2013 a 20% ceny bude dle smlouvy s dodavatelem stavby uhrazeno až po bezproblémovém zkušebním provozu.

Bylo firmami doručeno celkem 10 cenových nabídek, které otevírala komise, čítající 4 osoby a jejichž zprávu OZ vzalo na vědomí. Nejlepší cenovou nabídku ve výši 3 070 564 Kč vč. DPH předložila firma Zemní práce Kotlán. Zastupitelstvo na základě následné diskuze schválilo ustanovit stavební dozor nad touto akcí, jenž prověří nejlepší předloženou cenovou nabídku, v důsledku čehož bude konečné schválení dodavatele této stavby do prověření cenové nabídky o jeden měsíc odloženo (7:0:1).

Dle vyjádření starosty obce by následně v ceně stočného měla být zahrnuta pouze obsluha a údržba kanalizace a čističky.


3.1 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo zakoupení notebooku pro potřeby účetní obce, aby jí bylo umožněno pracovat na účetnictví i doma (8:0:0).


3.2 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s vyřazením nepotřebné pokojové antény inv.č.277 a 20 ks starých židlí inv.č.40-59 z evidence majetku obce. (7:1:0). Tyto starší židle mohou být následně přemístěny do buněk na hřišti nebo na výletiště.


3.3 Zastupitelstvo obce Světlá na základě posledních informací P.Palána odložilo dovoz písku do obce za účelem vytvoření hřiště na plážový volejbal (6:0:2). Podle posledních informací by tato akce stála asi 30 000 Kč za dopravu.


3.4 E.Zemánková požádala v důsledku plánované akce úpravy návsi o opravu vodovodní přípojky a výměnu stávajícího vodoměru. Informace, týkající se vodovodních přípojek, vzápětí podal přítomný správce vodovodní sítě J.Vystavěl. V majetku obce je podle všeobecného povědomí celé vedení vodovodu až po hlavní uzávěr u domu, včetně uzávěru samotného. Opravy přípojek, které ještě leží na obecním pozemku, hradí provozovatel (obec) a na soukromém pozemku si opravy vedení přípojky platí sám majitel nemovitosti. Vodoměr je majetkem obce.


3.5 Starosta obce vyjádřil poděkování všem osobám, které se podílely na dvou opravách havárie vodovodu, které se staly za nedávných velkých mrazů.


3.6 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo Karla Zapletala k provádění lesnických prací dle hospodářské osnovy v obecním lese v katastru obce Uhřice a katastru obce Světlá (8:0:0).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 27. 3. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|