>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.10.2003

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Hartl Pavel, Vondál Jan, ‚Šumbera Vladimír , Letfus Petr, Vlachová Jana, Mgr. Cikánková Jana

Program:
1. Prodej podílu v lesním družstvu Niva
2. Různé

1. Na posledním jednání lesnického družstva Niva projevil zájem o odkoupení podílu nový zájemce. Byl navržen i odprodej druhého podílu naší obce. Po zvážení dosahovaných výsledků hospodaření, OZ schválilo odprodej druhého podílu. Hlasování mělo výsledky 5:1, jeden se zdržel hlasování.

2.1 Stav konta na sakrální účely je k 1.10. 2003 je 16.219,30 Kč. Vyúčtování je přiloženo k zápisu OZ.

2.2 V roce 1999 byl schválen prodej pozemku manželům Zdeňce a Jiřímu Vimrovým. OZ souhlasí se změnou kupujícího na Vimra Denise.

2.3 Zimní údržba komunikací. Na práci byl osloven a schválen P. Vondál. Odměna za provedenou práci je stanovená na 230 Kč/hod. s použitím vlastních prostředků.

2.4 Červený kříž pořádá zájezd na zimní revue do Brna, zimní hala Rondo – muzikál Romeo a Julie. Žádá OZ o příspěvek na dopravu. OZ rozhodlo, že v případě zájmu a zaplnění autobusu na dopravu přispěje.

2.5 Odprodej zahrad – Taušovi a Krupičkovi. Odpověď na nabídku prodeje parcel, odpověděla jen rodina Taušova. OZ z důvodu dlouholetého neplacení nájmu a daně nesouhlasí s úpravou ceny za pozemek a trvá na stanovené odhadní ceně. Toto rozhodnutí je platné i pro rodinu Krupičkovou.

2.6 Fa West Žernovník zpracuje návrh na opravu veřejných komunikací v obci.

2.7 Ukončení smlouvy paní Hanzlové. Nástup paní Hanzlové do nového zaměstnání ji neumožňuje vedlejší pracovní poměr. Z tohoto důvodu se bude hledat nová účetní.

Zápis zapsal: Letfu PetrDatum vložení: 16. 10. 2003 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|