>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 9. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, L. Ženatý
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. ZemánkováProgram:


1. Výběr firmy na vyčištění vodoteče

2. Rozpočtové opatření č. 3/2012

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (8:0:0).

1. Starosta obce v rámci projektu Vyčištění vodoteče a zpevnění víceúčelových komunikací v obci Světlá oslovil celkem 5 firem k dodání cenové nabídky na provedení těchto prací. Na tuto akci, která by měla být uskutečněna ještě letos, byla přislíbena dotace. Odpověděli pouze tři zájemci, a to firmy Trymet Boskovice, Kora Vodostaving Kunštát a M.Přichystal Borotín. Po následné diskuzi nad předloženými nabídkami schválilo obecní zastupitelstvo jako dodavatele těchto prací firmu Trymet Boskovice, která nabídla nejnižší celkovou cenu 226 872 Kč včetně DPH (8:0:0).


2. Předseda finančního výboru P. Hartl přednesl podrobnosti k rozpočtovému opatření č.3/2012, které mění příjmy a výdaje obecního rozpočtu ve výši 108 400 Kč. Na straně výdajů byla nejvyšší položka 67 000 Kč, týkající se materiálu a provedených prací na obecních toaletách v prostorách obecního skladu a dále se zde mimo jiné vyskytovala částka 16 700 Kč za odměny brigádníkům v obci a platba firmě DEAS za drobné stavební práce ve výši 10 100 Kč. Obecní zastupitelstvo následně toto rozpočtové opatření schválilo (7:0:1). J.Vondál v této souvislosti připomněl, že je třeba veškeré větší výdaje předem projednat na zasedání OZ.


3.1 Zastupitelstvo obce Světlá vyslechlo ústní žádost pana P.Ambroze o povolení občasného stání kamionu na nově vybudované odstavné ploše podél silnice na návsi. Ze strany některých zastupitelů byl vyjádřen názor, že takové stání nákladního vozidla poškozuje zámkovou dlažbu, která byla v tomto místě zbudována a také že je tímto zastíněna dopravní značka, upravující v tomto místě přednost v jízdě. V následném hlasování nebylo přijato usnesení, které by toto parkování povolovalo (3:4:1).


3.2 Zastupitelstvo obce Světlá na návrh starosty obce souhlasilo s výměnou repasovaného vodního čerpadla v majetku pana J. Cikánka za v obci již nepoužívaný starší vozík za malotraktor (7:0:1).


3.3 Starosta obce vyzval zastupitele k předložení návrhů (na příštím zasedání OZ) na kulturní program, který by se v zimních měsících realizoval v místním kulturním domě (pořádání přenášek, besedy apod.).


3.4 Pan J. Biberle upozornil zastupitele na problematiku zaasfaltovaného příslušenství rozvodu plynu na několika místech v obci, které má být podle vyjádření pracovníků plynáren přístupné obsluze.


3.5 Paní J. Vlachová informovala zastupitele obce o tom, že bude provádět položení drenážních trubek přes komunikaci za humny u domu č.p. 100.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 23. 10. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|