>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.3.2004

Přítomni : Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera, P. Letfus, J. Vlachová, J. Vondál, R. Krajíček

Hosté: J. Biberle, J. Pokorný

Program :

1) Hospodaření v obecních lesích.
Obec má v současné době u akciové společnosti dluh za pěstební činnost, který je třeba uhradit dřevem.
Možnost těžby – v k.ú. Uhřice – borovice cca 300m3
- v k.ú. Světlá nad vodojemem – smrk cca 358m3
OZ rozhodlo o těžební činnosti v k.ú. Uhřice a oslovilo k provedení prací a sepsání smlouvy s firmou Ivan Tyl – lesní těžební a pěstební činnost. Po zaplacení dluhu akciové společnosti bude zbytek financí použit na pěstební činnost.

2) Doplnění a přepsání kroniky.
V současné době vede a shromažďuje informace a poznámky pan J. Biberle, jeho pomocníkem a zaujatým historikem se stává pan J. Pokorný. Kronika je založena v roce 1939, obsahuje soupisky, poznámky a nahrávky o obci. Například založení sborů, počasí, záplavy, pohřbení německých vojáků, doklady o větrném mlýnu, zbourání pazderny a fortny až po současnost. Nové zápisky budou přepsány do kroniky. Kronikář připomíná možnosti doplnění kroniky pamětníky i současnými občany.

3) Dotace „Program rozvoje venkova“.
Byla zaslána žádost o dotace – veřejné osvětlení nová zastávka 100tis. Kč
- veřejný rozhlas oprava a modernizace 80tis. Kč
Po projednání „Programu rozvoje venkova“ a podle navrhovaných akcí, Jm krajský úřad přidělí dalších 50mil. Kč. Obec tedy zaslala ještě žádost o dotace na čekárnu autobusů.

4) Oprava komunikací.
Ve spolupráci s Ing. Jandou (Brno) je zpracován plán a projekt na opravy části komunikací v obci. Projektant se snaží získat financování celé akce z Evropy, kde se naskytuje možnost dotace. OZ souhlasí s potvrzením žádosti.

5) a) OZ odsouhlasilo žádost o dotace na hasičský materiál v ceně cca 26tis. Kč.
b) Podpora cestovního ruchu – možnost dotací.
Bude zpracován návrh akcí, OZ přivítá každou myšlenku a nápad (cyklostezky, rozvodí, rekonstrukce větrného mlýna apod.).

Zápis zapsal : Petr LetfusDatum vložení: 18. 3. 2004 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|