>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 7. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:Mgr. P. Palán, J. Vondál
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, Ing. V. ParolekProgram:


1. Smlouva-úspory nákladů za energie

2. Projekt inženýrských sítí

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Na jednom z minulých zasedání schválili obecní zastupitelé přihlášení obecního úřadu Světlá k iniciativě Jihomoravského krajského úřadu, která si klade za cíl společným postupem většího počtu obcí našeho regionu vyjednat lepší ceny plynu a elektrické energie. Dle posledních informací byla sjednána úspora 16% z celkové ceny el. energie a asi 13% z celkové ceny plynu. Na základě těchto skutečností Obecní zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením předložené Smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem o.p.s, která se týká tohoto společného postupu ve věci dojednání levnějších cen elektrické energie a plynu (8:0:0). Tato smlouva zavazuje obecní úřad Světlá na dobu jednoho roku.


2. Na žádost zastupitelů obce z minulého zasedání byl na jednání přizván projektant inženýrských sítí pro nově zřizovaná stavební místa, ing. Parolek z Letovic. Ten seznámil přítomné s předepsanými náležitostmi budování místních komunikací v obci a navrhnul několik variant řešení plánované komunikace u nových stavebních parcel pod silnicí, které se lišily zejména šířkou komunikace a provedením přilehlého chodníku.
Po vyslechnutí těchto informací OZ souhlasilo s nejužší variantou komunikace, tedy s šířkou vozovky 3,5 metru a přilehlým pásem chodníku o šířce 1,5 metru, na němž bude povoleno stání vozidel (8:0:0). Správce obecního vodovodu J.Vystavěl poté konzultoval s projektantem také některé podrobnosti řešení vedení obecního vodovodu (zpruhování potrubí). Byla také zmíněna potřeba správného zakreslení propojovací komunikace pod těmito pozemky.


3.1 Zastupitelstvo obce Světlá diskutovalo o situaci v obecním lese v katastru obce Uhřice.


3.2 Místostarosta obce informoval zastupitele o zakoupení 11 kusů nových hasičských stejnokrojů pro místní SDH. Na jednom z minulých zasedání byl již schválen přípěvek od obce na pořízení této výstroje ve výši ¾ celkových nákladů, což tedy činí celkem 37 070 Kč. Tato částka bude poukázána na účet SDH Světlá.


3.3 Obecní zastupitelstvo probralo způsob úpravy terénu kolem nově zastřešených buněk u fotbalového hřiště.


3.4 Lenka Smékalová upozornila na potřebu aktualizace údajů na internetových stránkách obce, týkajících se otevírací doby sběrného dvora. Také opět upozornila na špatnou slyšitelnost obecního rozhlasu v nové ulici.


Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 1. 8. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|