>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.4.2004

Přítomni : Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, P. Letfus, P. Hartl, P. Ščudla, R. Krajíček, J. Vondál, V Šumbera
Hosté: J. Pokorný, F. Kaderka, E. Zemánková

Program:

1. Oprava silnice II/374 – Světlá
2. Různé

K bodům:

1. OZ a hosté zhodnotili plán oprav silnice, jejíž začátek bude u odbočky na „Osaku“ a bude probíhat obcí. Správa silnic provede do konce dubna výběrové řízení. Vybraná firma zajistí i položení obrubníků kolem silnice v obci, které z 50% zaplatí obec v letošním roce a zbytek bude uhrazen v roce příštím. Cena – 300,- Kč/ 1m obrubníku. OZ souhlasí s vyčleněním peněz z obecního rozpočtu na splátku za položení obrubníků.


2. Různé

• OZ nesouhlasí s pokácením jasanu u kříže při silnici.
• Pan Jan Vondál provede skácení čtyř suchých stromů, švestek, za obcí pro potřeby červeného kříže.
• Starosta provedl rekapitulaci hospodaření za rok 2003.
• 14. 4. 2004 – poslední splátka z půjčky (450 000,-Kč). Jelikož tato částka není na účtu obce, požádá starosta o krátkodobý překlenovací úvěr.
• Státní lesy jménem Ing. Cetkovského požadují od obce 90 000,- Kč na pěstební činnost (odvoz dřeva a vysazování lesa).
• 16.4.2004 projde pan J. Vondál společně s povodňovou komisí potok v obci.
• J. Pokorný požádal OZ o možnost zakoupit folie potřebné k archivaci obrazových materiálů. OZ souhlasilo.
• OZ schválilo žádost J. Hartla, L. Ženatého a R. Dobeše umístit reklamu na severní stěnu obecního skladiště dle přiloženého vyobrazení. Při této příležitosti provedou bezplatnou opravu budovy. OZ odsouhlasilo pronájem na 5let.
• J. Cikánková zajistí vítání občánků – Elišky Dokoupilové a Michaely Smékalové.

Zápis zapsala : Mgr. J. CikánkováDatum vložení: 15. 4. 2004 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|