>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.9.2004

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, R.Krajíček

Program:

1. Nájemní smlouva s Jm plynárenskou společností
2. Prodej stavební parcely
3. Různé

1/ Nájemní smlouva s Jm plynárenskou společností. Do součastné doby byl nájem shodný s náklady na provoz plynovodu. Jihomoravská plynárenská společnost nabídla nájemní smlouvu na provoz plynu. Zastupitelstvo obce po seznámení s návrhem smlouvy pověřuje starosty obce,k podepsání této nájemní smlouvy.

2/ Prodej parcely Žádost o stavební parcely č 119/6 podal Roman Smékal, bytem Borotín 101. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem parcely.

3.1/ Dodatek k sepsaným smlouvám o prodeji stav.parcel. Náklady na sepsání smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí je dělen 50% podílů prodávajícímu (obce) a 50% kupujícímu.

3.2/ Dopis z ministerstva financí. V červenci přišel dopis z ministerstva financí ohledně způsobu regulace zadlužeností obcí. Při překročení limitu 30% je obec zařazena do rizikové skupiny.Zastupitelé byli seznámeni s dopisem i připravenou odpovědí ministrovi financí.

3.3/ Prohlídka obce - závady k povodňovému plánu obce, písemné sdělení odeslat do 30.9.2004. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem s prohlídky vodoteče a odsouhlasili ponechání lávek pro vstup na parcely a zahrady na druhé straně potoka.

3.4/ Nabídka na položení cca 40 m kanalizačního potrubí od p.Dufky. Osloveny byly následující firmy: Isma Jevíčko - omluvila se telefonicky,pracovně vytížena. Vapis Boskovice - ústní nabídka 100. tis. Kč, Vodárenská a.s. Boskovice - písemná nabídka 91.tis. Kč, PKP - Real Blansko - cenová nabídka 63 tis. Kč Firma na provedení prací byla vybrána PKP Real, zastupitelstvo pověřuje starosty o sepsání a podpisu smlouvy.

3.5/ Změny rozpočtu obce. Dle zpracovaného hospodaření obce mzdovou a finanční účetní zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením obce.

3.6/ Provoz kanalizace - osloveny firmy: Vodárenská a.s. Boskovice - podala návrh smlouvy z jiné obce s tím, že pro naši obec bude na podobné cenové úrovni. VHOS Moravská Třebová vypracovala písemnou nabídku. Dle předložených nabídek a prostudování podmínek provozu kanalizace zastupitelstvo obce rozhodlo o oslovení firmy VHOS s.r.o. M. Třebová.

3.7/ Obec Cetkovice žádá o finanční příspěvek na opravu fotbalového hřiště SK Cetkovice.Obec má v letošním roce poslední splátku plynofikace a nemá v součastné době finance.Zastupitelstvo neschvaluje příspěvek.

Zápis zapsal : Petr LetfusDatum vložení: 23. 9. 2004 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|