>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.2.2005

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R.Krajíček, ing. Pavel Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, V Vondál, P.Letfus.

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, J.Vondál

Program:
1. Dotace na rozvoj venkova
2. Různé

1/ dotace na rozvoj venkova
Zastupitelstvo obce schválilo dle přiložené projektové dokumentace opravu komunikace v obci Světlá, v lokalitě od pí Kubínové, č.p.70 po Krajíčkovi, č.p.69. Obec zažádá o dotaci na realizaci této opravy na Úřad pro rozvoj venkova.
-Krajskému úřadu bude předložen návrh na budoucí investice obce v rámci rozvoje obce Světlá na další roky.

2/ různé
-Zastupitelstvo obce navrhuje ověřit majitele parc. 1/7, popřípadě sjednat odkoupení cca 30m pro výstavbu volně stojící dřevěné buňky pro účely prodeje občerstvení na výletišti při pořádání kulturních akcí v obci.

-Zastupitelstvo obce pověřuje p. Letfuse prověřením technického stavu nabízeného auta Fiat Ducato od p. Hartla. V případě vyhovujících podmínek OZ souhlasí s odkoupením pro účely a užívání sboru Dobrovolných hasičů Světlá.

-Zastupitelstvo obce pověřuje p. Letfuse zjištěním cen a technické nabídky prodejců motorových sekaček s pojezdem. V případě vhodného výběru OZ souhlasí se zakoupením pro účely obce.

-Zastupitelstvo obce souhlasí s brigádou světelských hasičů na úklid obecního lesa po těžbě. Peníze, které by vyfakturovala firma, budou převedeny hasičskému sboru.

Zápis zapsal: Radek KrajíčekDatum vložení: 2. 2. 2005 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|