>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.4.2005

Přítomni: Ing J. Cikánek, J. Vondál, Ing P. Hartl, P. Ščudla, P. Letfus, J.Vlachová, Mgr J. Cikánková, R. Krajíček,Vl. Šumbera.

Ověřovatelé: P. Ščudla, J. Vlachová

Program :
l)Výběrové řízení dodavatel inženýrských sítí
2)Prodej stavebního pozemku
3)Prodej pozemků SLD Niva
4)Různé


1) V dohledné době bude vyřízeno stavební povolení na inženýrské sítě.
Zastupitelstvo obce rozhodlo oslovit následující firmy na realizaci prací:

Kanalizace, voda
- Vodárenská,a.s. divize Boskovice Kanalizace, voda
- VHOS Moravská Třebová
- Pavliš - zemní práce Sulíkov
- PKP Real Blansko

Plyn
- MIS Protivanov
- Výstavba IS Letovice
- Mertastav Předklášteří

Oprava silnice od čp.70 po čp.69
- Deas Boskovice
- Strabag
- Skanska

Oslovené firmy zpracují cenovou nabídku a termín realizace.

2) Prodej stavební parcely č. 119 / 3.
Žádost o koupi podala rodina Mužíkova ze Šebetova. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem parcely.

3) Odprodej pozemků v lesní společnosti NIVA
Žádost o odprodej následujících parcel:
a) p.č. 837/3 v k.ú. Protivanov, výměra 1.015 m2, cena 5 Kč/m2 žadatel TJ Sokol Protivanov
b) p.č.464/2, 465/1, 466/1 v k.ú. Rozstání pod Kojálem, výměry 40m2, 79m2, 5m2 cena 100 Kč/m2, žádost Camping Baldovec
c) p.č. 488, 486/1 v k.ú. Alojzov, výměry 450 m2, 1716m2 cena 5 Kč/m2, žádost OÚ Alojzov
d) p.č. 277/4, 277/5, 273/6, 273/7 v k.ú. Rozstání, výměry 63m2, 252m2, 1159m2, 675m2 cena 5 Kč/m2 žádost manželé Hořavovi
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v bodě b) za 100 kč/m; žádosti podané v bodě a),c),d) neschvaluje k prodeji.

4) Různé

a) Úprava výletiště, přesunutí prodejního stánku do zahrady p.Kostíka, který souhlasí s odprodejem celého pásu zahrady. Přibližná cena cca 5 tis. Kč. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem a zaměřením pozemku.

b) Nákup strojního zařízení na sečení travnatých ploch v obci. Je třeba vyhodnotit vhodnost a výkonnost navrhovaného traktůrku.

c) Návrh obce Šebetov na bezdrátový internet pro obec Světlá. Předpokládaný provoz v září, možnost dotace na zařízení. Podmínka pro obec je zbudování jednoho veřejného místa pro občany(knihovna). Měsíční paušál na provoz internetu je 500 kč/měs. Při zavedení internetu je počítač a tiskárna dodána zdarma. Byl předložen návrh smlouvy na připojení internetu mezi smluvními stranami: obec Šebetov poskytovatel, obec Světlá - partner. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy. Doba smlouvy na neurčito, nejméně však na 3 roky.

d) V příštím týdnu přiveze firma Týl, Přemyslovice vyúčtování těžby dřeva v obecním lese.

e) Odpadové hospodářství.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zakládací smlouvou a stanovami svazku obcí Boskovicka. Předpokládané zbudování třídírny odpadu se rozhoduje mezi obcemi Skalice nad Svit. a obcí Šebetov. Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem do svazku.

5) Rozpočtové opatření č.1/2005
Z důvodu zvýšení příjmů za nájem vysílače Oskar z 35 tis. kč na 37 340,-Kč bylo provedeno rozpočtové opatření.

6) Pronájem obecní garáže
Žádost o pronájem podal p. Pokorný Jiří. Zastupitelstvo obce žádost neschvaluje.

7) Návrh na odkoupení kontejneru na odvoz plastů. Cena cca 3tis. Kč. Zast obce souhlasí . nákupem.

8) Zastupitelstvo rozhodlo o zaslání dopisu na SúS (Správu a údržbu silnic) Boskovice s žádostí o provedení úpravy plochy u rod. domku p. Nechuty Milana. Důvod - nebezpečí při přecházení vozovky a špatný výhled na silnici.

Zápis zapsal : Letfus PetrDatum vložení: 21. 4. 2005 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|