STANDARDNÍ VZHLED

Rozpočet pro rok 2005

Příjmy:
A/ daňové příjmy
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti 230.000,- Kč
- daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 85.000,- Kč
- daň z příjmu FO z kap.výnosů 50.000,- Kč
- daň z příjmu PO 230.000,- Kč
- daň z přidané hodnoty 390.000,- Kč
- daň z nemovitostí 100.000,- Kč
∑ 1.085.000,- Kč
B/ poplatky
- za likvidaci odpadu 73.000,- Kč
- ze psů 1.500,- Kč
- správní 500,- Kč
∑ 75.000,- Kč
C/ pronájem pozemků
- SLD Niva 200.000,- Kč
- telekomunikace 35.000,- Kč
∑ 235.000,- Kč
D/ prodej pozemků 100.000,- Kč
-----------------------------------------------------
Příjmy celkem 1.495.000,- Kč

Výdaje:
- provoz obce a obecního úřadu 350.000,- Kč
(el.energie, voda, plyn, odměny, opravy)
- náklady na žáky, dobrovolné svazky obcí 95.000,- Kč
- dopravní obslužnost 5.000,- Kč
- SDH 10.000,- Kč
- knihovna, SPOZ, sport 20.000,- Kč
- projekty, právní služby 50.000,- Kč
- odvoz odpadu 75.000,- Kč
- posílení vodovodu 100.000,- Kč
- údržba a opravy komunikací 100.000,- Kč
- výpočetní technika, programy 50.000,- Kč
- výstavby RD 640.000,- Kč
-----------------------------------------------------
Výdaje celkem 1.495.000,- Kč


Datum vložení: 19. 10. 2005 | Umístění: Obecní úřad >> Rozpočty |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|