>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Rozpočet pro rok 2007

Příjmy:
A/ daňové příjmy
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti 310.500,- Kč
- daň z příjmu FO ze SVČ 60.000,- Kč
- daň z příjmu FO z kap.výnosů 21.000,- Kč
- daň z příjmu PO 445.500,- Kč
- daň z přidané hodnoty 541.700,- Kč
- daň z nemovitostí 109.500,- Kč
∑ 1.488.200,- Kč
B/ poplatky
- za likvidaci odpadu 78.000,- Kč
- ze psů 2.100,- Kč
- správní 500,- Kč
∑ 80.600,- Kč
C/ pronájem pozemků
- SLD Niva 130.000,- Kč
- telekomunikace 38.000,- Kč
- Agrospol + pronájem rybníka 7.300,- Kč
∑ 175.300,- Kč
D/ prodej pozemků 100.000,- Kč
E/ EKO-KOM - za třídění odpadu 6.000,- Kč
F/ Dotace - NPD 7.000,- Kč
-----------------------------------------------------
Příjmy celkem 1.857.100,- Kč

Financování:
- změna stavu krátk. prostředků na BÚ + 676.100,- Kč
- zuhrazené splátky dlouh. přij. půj. prostř. - 303.000,- Kč
-----------------------------------------------------
Financování celkem 373.100,- Kč

Výdaje:
- silnice 550.000,- Kč
- ostat. záležitosti pozemních komunik 100.000,- Kč
- pitná voda 216.000,- Kč
- odvádění a čištění odpadních vod 600.000,- Kč
- základní školy 75.500,- Kč
- činnosti knihovnické 15.000,- Kč
- rozhlas a televize 600,- Kč
- ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 10.000,- Kč
- sportovní zařízení v majetku obce 5.000,- Kč
- veřejné osvětlení 22.500,- Kč
- výstavba a údržba míst. inž. Sítí 29.800,- Kč
- komunální služby a územní rozvoj j.n 12.100,- Kč
- sběr a svoz nebezpečných odpadů 7.000,- Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů 43.500,- Kč
- sběr a svoz ostatních odpadů 47.000,- Kč
- péče o vzhled obcí a veř. zeleň 15.000,- Kč
- požární ochrana - dobrovolná část 30.000,- Kč
- zastupitelstva obcí 213.400,- Kč
- činnost místní správy 213.500,- Kč
- obecné příjmy a výdaje z finančních op. 10.000,- Kč
- pojištění funkčně nespecifikované 10.000,- Kč
- finanční vypořádání minulých let 4.300,- Kč
-----------------------------------------------------
Výdaje celkem 2.230.200,- Kč


Datum vložení: 14. 1. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Rozpočty |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|