>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 1/2001

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : ČERVENEC 2001 |číslo 1 ročník 2


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Než se stačíme ohlédnout, již uplynulo 1. pololetí letošního roku, nastal čas prázdnin a dovolených. Přeji všem dětem příjemné prožití dvou měsíců zaslouženého odpočinku, plného sluníčka a koupání. Totéž přeji všem dospělým na jejich dovolené.

Dostává se k Vám nové číslo našeho obecního zpravodaje, kde si mimo jiné přečtete, co řešilo obecní zastupitelstvo na svých zasedáních. Přesto že se zasedání obecního zastupitelstva pravidelně vyhlašuje rozhlasem i jsou avizována pozvánkami ve skříňce u obchodu, je zájem o jednání zastupitelstva z řad občanů minimální. Jistě je to škoda, protože i my zastupitelé potřebujeme ke svým rozhodováním znát názor Vás občanů.

Vztah k jednáním zastupitelstva je vztahem i k obci. Kdo má zájem pro obec něco dělat, si najde i čas k účasti na zasedání zastupitelstva.

Ing. Jiří Cikánek, starosta obce


Historie obce

První písemná zmínka o Světlé pochází dle bádání světelského pana učitele Ferulíka z roku 1499. Počátky její existence jsou však zřejmě mnohem staršího data, protože v Pamětní knize obce Světlá vedené od roku 1877 Adolfem Müllerem je mimo jiné i zmínka o tom, že zde obec existovala již počátkem 14. století (snad již v roce 1321). Tento letopočet je uváděn v souvislosti s pronájmem majetku rytířů ze Ptení. Stejně jako dějiny Cetkovic i historie Světlé je až do roku 1784 velmi úzce spojena s dějinami kláštera Hradisko u Olomouce, součástí jehož panství byla až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen a majetek připadl Náboženskému fondu, který prodal roku 1825 panství hraběti Strachwitzovi . Roku 1837 je zdědil jeho syn Mořic. Poté se ve vlastnictví panství ještě vystřídali vídeňský továrník Maya a rodina Konigswarterů. Poslednímu z nich, Janu Alexandrovi, byl majetek v roce 1945 zkonfiskován.

V roce 1848 se stala součástí obce osada Přívěšť, jejíž počátky spadají podle světelské kroniky do doby kolem roku 1825. Bližší informace o této osadě se můžeme dočíst v Ottově slovníku naučném, kde je v dvacátém svazku na straně 719 uvedeno: "Přívěšť (Duldungsdorf), ves na Moravě, hejtmanství Moravská Třebová, okres Jevíčko, fara Cetkovice, pošta Šebetov, 22domů, 124 obyvatel." (1890) Samotná Světlá podléhala správně nejdříve klášteru Hradisko u Olomouce, pak vrchnostenskému úřadu v Šebetově a po jeho zrušení v roce 1850 se stala součástí Okresního hejtmanství Moravská Třebová. Soudně podléhala soudnímu okresu Jevíčko. V roce 1949 byla přičleněna k Šebetovu. Podle poslední správní úpravy v roce 1960 přísluší okresu Blansko.

Koncem 19. století dochází v obci k zakládání nových společenských a kulturních organizací, zlepšuje se životní prostředí. Je založen čtenářský spolek Svornost, požární sbor, váleční veteráni se sdružují společně s veterány z Uhřic a Cetkovic ve Spolku vojenských vysloužilců, obecní zastupitelstvo rozhoduje v roce 1879 o vybudování vodovodu. Nebyla to tehdy akce ledajaká, protože za tím účelem musel vyvrtat šebetovský panský vodák František Roosenberg trubky ze 120 dvousáhových dřev v ceně 13 krejcarů za kus.

V lednu 1881 probíhaly ve Světlé konskripce. V té době zde žilo 341 obyvatel, z nichž 253 se hlásilo ke katolíkům, 82 k evangelíkům a mimo to zde žilo i 6 osob židovského náboženství. Na základě konskripcí byla ve Světlé zavedena také matrika. V roce 1881 byl postaven nákladem Anny a Františka Liznových a 19.6. téhož roku i vysvěcen kříž na hranicích katastru obcí Světlá a Šebetov. 11.9. 1882 došlo ve Světlé k jednomu z největších požárů. Tehdy muselo zasahovat 5 hasičských sborů z okolí. Zcela vyhořely domky Josefa Dračky, Františka Paroulka a Antonína Biberleho. Kolem roku 1883 byl pronajat světelský dvůr Židu Bichovi z Vanovic.

V roce 1905 byla zahájena výstavba radnice a 46 zdejších občanů založilo místní úřadovnu Raiffeisenky. Následujícího roku došlo k výstavbě lokální železniční dráhy, čímž došlo ke značnému zlepšení spojení s okolním světem. V letech 1912-1913 probíhalo na katastru Světlé odvodňování pozemků. Stejně jako jiné vesnice a městečka tehdejší habsburské monarchie i Světlá byla těžce postižena vypuknutím 1. sv. války. Řada zdejších mužů musela narukovat do rakousko-uherských zákopů, z nichž několik se již nikdy nevrátilo do svých domovů. Jejich jména jsou uvedena na pamětní desce, umístěné na Obecním domě.

K 31.12. 1920 zde žilo celkem 344 obyvatel. První polovina 20. století s sebou přinesla také několik živelných pohrom. Např. v roce 1934 byl při obrovské průtrži mračen poškozen potok. Došlo však také k významnému zlepšení života zdejších obyvatel. V roce 1937 byla zavedena do vesnice elektřina. První žárovky se zde rozsvítily 18.12. 1937.

Použitá liter.: Stryjová, D.: Cetkovice včera a dnes

Radek Krajíček


Činnost SDH Světlá za počátek roku 2001

4.2.2001 Výroční valná hromada okrsku Šebetov. Udělení diplomu SDH Světlá za příkladnou práci s mládeží v roce 2000.

24.2.2001 Masopustní průvod.

24.2.2001 Šatna na okrskovém plesu.

9.3.2001 Započata oprava mot. stříkačky PPS 12 Opravárenskou firmou p. Bábika ve Vacenovicích u Hodonína.

5.5.2001 Malohanácký pohár - žáci Velké Opatovice

Starší - 1.Čistá 2.Světlá 3.Kamenec 4.Jevíčko B 5.Jevíčko A 22 družstev

Mladší - 1.Jevíčko 2.Sádek 3.Polička 4. Světlá 5.Žďárná 11 družstev

19.5.2001 Okresní kolo Lysice - žáci

Starší - 1.Žďár 2.Sychotín 3.Světlá 4.Horní Poříčí 5.Lysice 22 družstev

Mladší - 1.Žďár A 2.Letovice 3.Žďár B 4.V.Opatovice 5.Lysice 9.Světlá 11družstev

23.5.2001 Nově opravená stříkačka dovezena do Světlé

27.5.2001 Okrsková soutěž v Cetkovicích

Muži - 1.Uhřice A 2.Sudice A 3. Uhřice B 4. Světlá 5.Úsobrno 16 družstev

Ženy - 1.Vanovice 2.Světlá

27.5.2001 Kácení Máje (12.5.2001 Stavění )

1.6.2001 Taneční zábava hudba S. O. C.

3.6.2001 Pohár žáci Šebetov

Starší - 1.Jevíčko 2.Sychotín 3.Uhřice 4.Borotín 5.Světlá (11dr)

Mladší 1.Jevíčko 2.Světlá 3.Letovice 4.Šebetov 5.Vel. Opatovice (5dr)

8.6.2001 Taneční zábava hudba Čmelák Igor

23.6.2001 Pohár Knínice muži 6.místo (8dr) PS 8

24.6.2001 Výlet se členy žákovských družstev do Přibyslavi a Havlíčkova Brodu.

Připravované akce

5.7.2001 ve 13.00 proběhne druhý ročník turnaje v malé kopané SVĚTLÁ 2001 na místním hřišti pod lipami. Po skončení bude následovat taneční zábava, hudba : Čmelák Igor.

8.7.2001 ve 14.00 se uskuteční již sedmý ročník hasičské soutěže o Světelský pohár.

Po skončení bude následovat country odpoledne se skupinou z Hamburgu The Roaring Folk Company

Na shledanou se těší pořadatelé

Za SDH Jiří Palán ml.


Kulturní servis

Program kina v Šebetově

7.8. Tmavomodrý svět

7.9. Nepřítel před branami

Tmavomodrý svět

Hlavními postavami tohoto příběhu československých stíhacích pilotů za druhé světové války je dvojice přátel - František Sláma (Ondřej Vetchý) a mladší Karel Vojtíšek (Kryštof Hádek). Oba museli odevzdat svá letadla hitlerovcům, oba prchají do Anglie, oba bojují proti nepříteli, oba poznávají půvabnou Susan (Tara Fitzgerald).

Film s rozpočtem na místní poměry neuvěřitelných 230 milionů korun se točil na širokoúhlý formát, což je další nezvyklostí. Posledním překvapením je zvuková stopa. Snímek je totiž ozvučen nejnovějším zvukovým systémem Dolby Surround EX. Režisér pan Jan Svěrák si na zvuku dal opravdu velmi záležet a aby divák nebyl ochuzen o mohutnost zvuku leteckých motorů, film musí být přehráván na 7 stupeň hlasitosti. Pro úplnost dodávám, že kina hrají na maximálně 5 stupeň.

Do kin přichází film 17. května ve 24 kopiích v českém znění /anglické dialogy s českými titulky/. V šebetovském kině jej uvidíte 7. srpna.

Zábavy v zámeckém parku

7.7. Videodiskotéka Myslivecké sdružení

14.7. Videodiskotéka TJ Sokol

28.7. Předpouťová zábava skupina STORM Letovice SDH Šebetov

29.7. Pouťová zábava lidová hudba CWK Velké Opatovice SDH Šebetov

18.8. Videodiskotéka TJ Sokol


Pro volnou chvíli

Recepty

Brněnský drak

Dobře odleželé řízky nařízneme, naklepeme, osolíme a po jedné straně pomoučníme. Na oleji opékáme po obou stranách do měkka. Měkké řízky vyjmeme na mísu a stříkačkou s ozdobnou trubičkou na ně nastříkáme nejprve hořčici a poté ještě kečupem dračí reliéf (cikcak). Z pánve slejeme přebytečný olej, šťávu podlejeme, osolíme a povaříme. Řízky na talířích šťávou podlejeme a obložíme kapií, okurkou a prstýnky cibule. Jako přílohu podáváme brambory.

Dobrou chuť přejí SL

Vtipy

Při natáčení filmu :

" Až Vás vyzvu, přeběhnete most a skočíte do řeky", říká režisér

herci.

"Ale pane režisére, vždyť já neumím plavat", vyděsí se herec.

"To nevadí, to je stejně už poslední scéna!"

"Je to malé, žluté, škaredé a je toho moc."

"Co to je?????????"

"Simpsonova rodinka."

"Pane vrchní, stěžuje si host, v té polévce plave moucha!"

" A to chcete člověče, aby vám za 15 korun hrála i vodní pólo?"

"Pane doktore, co mám dělat, když můj manžel

mluví každou noc ze spaní?"

"Dejte mu příležitost, milá paní, aby mohl pro-

mluvit ve dne."Datum vložení: 1. 7. 2001 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|