STANDARDNÍ VZHLED

Světelské listy 2/2008

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : SRPEN 2008 | číslo 2 ročník 9


Úvodní slovo starosty

Vážení občané,

dětem právě skončily prázdniny, opět jim začne kolotoč školní docházky a domácích úkolů. Chvíli bude trvat než si znovu zvyknou na pravidelnou činnost, ale jsem přesvědčen, že světelské děti školní rytmus bez velkých obtíží zvládnou.

Při příležitosti zahájení školního roku připomínám všem dětem, že obecní úřad pro ně vyhlásil soutěž ve sběru starého papíru a obalů od nápojů. Podmínky této soutěže je možno najít na internetových stránkách obce nebo na vývěsce u obchodu. Přesto, že soutěž byla vyhlášena již 1.dubna a každé čtvrtletí je plánováno vyhodnocení s odměněním nejaktivnějších dětí, zatím jsem nemohl žádné děti odměnit, protože do dnešního dne tj. do 22.8.2008 se žádný sběr starého papíru a obalů od nápojů neuskutečnil. Doufám, že do konce kalendářního roku děti nějaký sběr posbírají.

Během uplynulých měsíců jste mohli ve výloze obchodu vidět 2 varianty návrhů na přístavbu budovy obecního úřadu. Ohlas z řad občanů na zvolení vhodnější varianty přístavby nebyl velký, zastupitelstvo rozhodlo, že bude rozpracován návrh klasické přístavby zpracované obecním úřadem.

Během měsíce září a října se bude pokračovat v budování chodníků, letos to bude chodník kolem obchodu a domu p.Nechuty. Obecní úřad se snaží dořešit situaci v ČOV, někteří odborníci doporučují klasickou mechanicko biologickou čistírnu, jiní specialisté navrhují pouze dočisťovací nádrž biologického rybníka. V současné době zastupitelé sbírají informace a hledají nejvhodnější a nejlevnější řešení pro naši obec. V nové ulici již probíhají kolaudace prvních domků a situaci v čištění odpadních vod je třeba co nejdříve vyřešit.

Vzhledem k průtahům se získáním geometrického plánku zaměření ochranného pásma nového vrtu u vodojemu došlo k zpomalení vyřizování formalit kolem kolaudace tohoto vrtu. Situace bude co nejdříve vyřešena a obecní úřad se omlouvá všem obyvatelům obce za potíže v zásobování kvalitní pitnou vodou, které vznikly v poslední době. Věřím, že to byly poslední potíže v zásobování obce pitnou vodou.

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 29. 2. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 28. 3. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25. 4. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 29. 5. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 27. 6. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25. 7. 2008


Obecní úřad a pozemní komunikace

Existuje poměrně malé povědomí o tom, že každý obecní úřad (tedy i OÚ Světlá, jakožto samosprávný úřad prvního stupně) je ze zákona o pozemních komunikacích silničním správním úřadem pro pozemní komunikace na svém území (vyjma procházejících silnic a dálnic). Z tohoto důvodu je příslušný obecní úřad oprávněn rozhodovat ve věcech týkajících se pozemních komunikací, jako např. povolování zákazových značek, řešení sporů ohledně užívání dané komunikace apod.

Pozemní komunikace jsou obecně všechny zřetelné dopravní cesty určené k užívání vozidly chodci a které vznikají prokazatelným a dlouhodobým pokojným užíváním a dělí se na komunikace místní a účelové. Tyto pozemní komunikace (mimo komunikací v uzavřených areálech) jsou veřejně přístupné a jejich veřejnému užívání nelze zpravidla svévolně bránit i když je vlastníkem příslušného pozemku soukromá osoba a její vlastnické právo k tomuto pozemku pod komunikací je nepochybně omezeno. Nemusejí mít dokonce ani zpevněný povrch a ze zákona nevyplývá, že by nutně musely být zapsány jako komunikace v katastru nemovitostí. Postačuje, jestliže jsou využívány tzn. odnepaměti. Účelovou komunikaci (které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků) není vlastník povinen udržovat sjízdnou ani neodpovídá za škody vzniklé její nesjízdností. Místní komunikace jsou pak ty, které slouží převážně místní dopravě na území obce, tvoří tzv. evidovanou síť místních komunikací a vlastníkem je podle zákona obec. Komunikace zanikne tím, že fakticky vyjde z užívání, tedy ztratí svou dosavadní dopravní funkci.

Pokud tedy dojde ke sporu o přístup mezi uživatelem veřejné cesty a majitelem pozemku na němž daná komunikace leží, jako např. když vlastník umístí na přístupovou cestu překážku bez souhlasu příslušného úřadu (čímž jedná protiprávně), je třeba se obrátit na obecní úřad. Ten pak na základě znalostí místních poměrů posoudí, zda má sporný pozemek charakter veřejně přístupné pozemní komunikace. Pokud ano, musí hájit veřejný zájem na jejím užívání a pokusí se obnovit tzv. pokojný stav. Obecní úřad nařídí prostřednictvím správního rozhodnutí odstranění překážky. Pokud se tak nestane, může se postižený obrátit na krajský úřad, který buď nařídí obci věc vyřídit, nebo pověří jiný blízký úřad, případně rozhodne sám.

Za uzavření veřejně přístupné pozemní komunikace bez povolení může příslušný OÚ udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Za nesplnění příkazu státního dozoru v oblasti komunikací může být dle zákona uložena pořádková pokutat do 100 000 Kč.

Eduard Dokoupil, místostarosta.


FC Světlá

Sezóna 2007

Uplynulá sezóna byla ve znamení zranění a bojů o záchranu 3. ligy malé kopané okresu Blansko. Nakonec se našemu týmu podařilo získat 10. místo a tím pádem i třetiligovou příslušnost pro rok 2008. V letní přestávce jsme ale dosáhli mnoha výrazných úspěchů, a to konkrétně :

1. místo v 8. ročníku turnaje malé kopané „SVĚTLÁ 2007“ (6 týmů)
2. místo na turnaji v Borotíně (6 týmů)


konečná tabulka (2007) - III. liga
P.Název týmuZápasyVýhraRemízaProhraSkóreBody
1 TJ - SOKOL Rozhraní 22 15 4 3 72 : 21 49
2 1. FC Šebetov 22 13 4 5 69 : 37 43
3 FC SAMPDORIA Poříčí 22 13 2 7 65 : 53 41
4 Jestřebí 22 12 2 8 65 : 56 38
5 TORPÉDA Vážany 22 10 4 8 52 : 47 34
6 AUTODOPRAVA LEFLER Chlum 22 10 4 8 44 : 46 34
7 SK JKP Olešná 22 9 2 11 59 : 54 29
8 HASIČI M.R. - S.L. 22 9 2 11 49 : 63 29
9 HRK Rudka 22 7 6 9 43 : 49 27
10 FC Světlá 22 7 3 12 59 : 65 24
11 PANTHERS Vanovice 22 6 4 12 35 : 57 22
12 SOKOL Rohozec 22 2 1 19 25 : 89 7


střelci FC Světlá:

12 - Palán Petr

10 - Letfus Michal

7 - Letfus Petr ml.

5 - Kaderka Pavel

4 - Najer Radek, Ščudla Petr a Zemánek Václav

3 - Crha Jan, Crha Libor, Letfus P. st. a Paděra D.

1 - Ambroz Michal

sestava:

Ambroz Michal - Cikánek Martin, Crha Jan, Paděra David, Zemánek Václav - Crha Libor, Letfus Petr ml., Letfus Petr st., Najer Radek, Palán Petr, Ščudla Petr - Kaderka P., Letfus M.

Tradiční hokejové utkání: ŽENATÍ - SVOBODNÍ

Sezóna 2008

Pro letošní ročník malé kopané jsme si dali následující plán: - vyhnout se bojům o záchranu a pohybovat se v klidném středu tabulky. Ze začátku sezóny to tak ale nevypadalo. Ztráceli jsme vítězství v posledních minutách zápasů a opět jsme se začali pohybovat v pásmu ohrožení. Tým FC Světlá předváděl pohledný fotbal se spoustou šancí, bohužel se nedokázal tolikrát gólově prosadit, jak by bylo potřeba. V závěru jarní části přišlo několik vynikajících zápasů, kde jsme získali potřebné body.

V podzimní části chceme bojovat o umístění v první šestce.

výsledky odehraných zápasů:

 

1. kolo SK Jestřebí - FC Světlá 2 : 1 (1 : 0)

Střelci: Kaderka Pavel

2. kolo FC Světlá - TORPÉDA Vážany 2 : 2 (1 : 0)

Střelci: Palán Petr a Crha Jan

3. kolo Autodoprava LEFLER Chlum - FC Světlá 3 : 2 (1 : 1)

Střelci: Palán Petr 2

4. kolo FC Světlá - FC Spešov 1 : 0 (0 : 0)

Střelci: Palán Petr

5. kolo FC ARTIS Bedřichov - FC Světlá 2 : 2 (1 : 2)

Střelci: Letfus Petr st. a Palán Petr

6. kolo SK JKP Olešná - FC Světlá 1 : 1 (1 : 0)

Střelci: Crha Jan

7. kolo FC Světlá - HRK Rudka 1 : 2 (0 : 1)

Střelci: Zemánek Václav

8. kolo HASIČI Malá Roudka - Skočova Lhota - FC Světlá 3 : 7 (3 : 3)

Střelci: Palán Petr 3, Letfus Michal 2, Zemánek Václav a Kaderka Pavel

9. kolo FC Světlá - FK Louka 1 : 3 (1 : 2)

Střelci: Crha Jan

10. kolo FC Brumov - FC Světlá 3 : 3 (2 : 1)

Střelci: Letfus Michal 2 a Palán Petr

11. kolo FC Světlá - FC SAMPDORIA Poříčí 5 : 0 (3 : 0)

Střelci: Letfus Michal 2, Palán Petr 2 a Ambroz Michal

12. kolo FC Světlá - SK Jestřebí 1 : 0 (0 : 0)

Střelci: Cikánek Martin

13. kolo TORPÉDA Vážany - FC Světlá 1 : 1 (0 : 0)

Střelci: Letfus Michal

tabulka po jarní části soutěže (2008) - III. liga
P.Název týmuZápasyVýhraRemízaProhraSkóreBody
1 FC BRUMOV 13 8 5 0 40:16 29
2 FC ARTIS BEDŘICHOV 13 8 2 3 42:27 26
3 HRK RUDKA 14 7 3 4 31:26 24
4 FC SAMPDORIA POŘÍČÍ 13 7 2 4 31:25 23
5 TORPÉDA VÁŽANY 13 5 4 4 28:24 19
6 FC SPEŠOV 14 6 0 8 38:34 18
7 SK JESTŘEBÍ 14 5 3 6 29:35 18
8 FK LOUKA 13 6 0 7 37:44 18
9 FC SVĚTLÁ 13 4 5 4 28:22 17
10 SK JKP OLEŠNÁ 13 4 2 7 24:34 14
11 HASIČI M.R.-S.L. 14 3 2 9 32:44 11
12 AUTODOPRAVA LEFLER CHLUM 13 2 2 9 24:53 8


střelci po jarní části:

12 - Fligl Erik (FC Brumov)

11 - Palán Petr (FC Světlá)

9 - Pařízek A.(FC Bedřichov), Kopecký D. (Rudka)


6 - Letfus Michal

3 - Crha Jan

2 - Kaderka Pavel, Zemánek Václav

1 - Ambroz M., Letfus P. st. (všichni FC Světlá)

sestava:

Ambroz Michal - Cikánek Martin, Crha Jan, Paděra David, Horák Petr - Letfus Petr ml., Letfus Petr st., Najer Radek, Palán Petr, Zemánek Václav - Kaderka Pavel, Letfus Michal

další zápasy:

15. kolo - so 23. srpna v 17.00 FC Spešov - FC Světlá

16. kolo - so 30. srpna v 17.00 FC Světlá - FC ARTIS Bedřichov

17. kolo - so 6. září v 17.00 FC Světlá - SK JKP Olešná

18. kolo - ne 14. září v 10.00 HRK Rudka - FC Světlá

19. kolo - so 20. září v 17.00 FC Světlá - Malá Roudka-Sk. Lhota

20. kolo - so 27. září v 17.00 FK Louka - FC Světlá

21. kolo - so 4. října v 16.00 FC Světlá - FC Brumov

22. kolo - so 11. října v 16.00 FC SAMPDORIA Poříčí - FC Světlá

Výsledky IX. ročníku turnaje v malé kopané - SVĚTLÁ 2008

www.obecsvetla.cz/fcsvetla

Za FC Světlá Petr Palán.


Czech POINT

OÚ Světlá nyní připravuje zavedení další nové služby pro své občany, která šetří čas, nervy i peníze. Jedná se o službu označovanou jako Czech POINT, díky níž si z našeho úřadu bez nutnosti obíhání úředníků odnesete ověřené výpisy ze čtyř celonárodních databází. Jedná se o katastr nemovitostí, obchodní a živnostenský rejstřík a rejstřík trestů.

U katastru nemovitostí bude moci o výpis požádat i anonymní žadatel buď na základě listu vlastnictví nebo podle konkrétních nemovitostí. O údaje z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku České republiky může být požádáno také anonymně na znalosti IČ dané organizace. O výpis z Rejstříku trestů může požádat jen osoba, které se výpis týká, na základě písemné žádosti po předložení občanského průkazu.

První strana výstupu (kromě RT) bude zpoplatněna částkou maximálně 100 Kč, každá další pak max. 50 Kč. U Rejstříku trestů bude činit správní poplatek 50 Kč.


Informace pomocí SMS zpráv

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích prostřednictvím SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech, havarijních stavech v dodávkách energií, ale i řadu dalších důležitých informací, napište prosím SMS zprávu ve tvaru :

JMK mezera SVETLA mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO mezera CISLO POPISNE
Příklad zprávy : JMK SVETLA informace ano novak stepan 20

Toto odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03 a obratem dostanete potvrzující zprávu, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Cena této přihlašovací SMS zprávy je 3 Kč, pak už za službu neplatíte nic.

Podobným způsobem Vám mohou být zasílány i zprávy o dění v naší obci.


Autor: Ing. Eduard Dokoupil |
Datum vložení: 15. 9. 2008 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|