>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Rozloučení s Mons. Aloisem Krchňákem

Ve čtvrtek 4.září 2008 odpoledne byl cetkovský kostel zaplněn lidmi, kteří přišli na pohřeb Mons.ThDr.JULic.Aloise Krchňáka rodáka ze Světlé. Byli tu příbuzní, kněží ze širokého okolí, řádové sestry, vrstevníci, přátelé ze Světlé i z okolních obcí. Ti všichni se přišli rozloučit s čestným občanem města Boskovice, obce Cetkovice i rodné obce Světlá, ale především s ušlechtilým, vzdělaným a hodným člověkem.

Jen několik slov o jeho životě - narodil se v naší obci 6.12.1922 v rodině rolníka. Po maturitě na boskovickém gymnáziu byl totálně nasazen na nucených pracech v Rakousku, po válce studoval theologii v Římě. Rok 1948 mu zavřel dveře do republiky, dlouhá léta žil v exilu, bez možnosti navštěvovat rodiče a nejbližší příbuzné, pracoval jako kněz na různých místech Itálie a Německa.

Politická změna v roce 1989 mu umožnila návštěvy vlasti a rodné obce. Přesto, že již ve Světlé nežili rodiče ani sourozenci, zajímal se o dění v obci v minulosti i současnosti i o plány do budoucna. Nemalou finanční částkou se podílel nejen na rekonstrukci světelské kapličky a všech křížů na katastru obce, ale i na opravě cetkovského kostela. Kapličku i kříže vysvětil a založil tak tradici srpnové mše na návsi u kapličky Na nebevzetí panny Marie. Tyto mše také každoročně celebroval.

Za svoji činnost v zahraničí i pomoc obci a farnosti byl jmenován čestným občanem města Boskovice, obce Cetkovice i rodné obce Světlá. Čest jeho památce.

"Jménem světelských spoluobčanů, rodáků a přátel Vám, pane Krchňáku, děkuji za vše, co jste pro naši obec dokázal udělat."

Fotogalerie:


Autor: Ing. Jiří Cikánek, Jiří Pokorný |
Datum vložení: 4. 9. 2008 | Umístění: Dění v obci |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|