STANDARDNÍ VZHLED

Tomáš HORÁK

V roce 2010 byla, při příležitosti vyhlášení samostatnosti České republiky, vysazena lípa již 4.vojákovi ze Světlé, který padl v 1.světové válce. Po Františku Čechovi, Aloisi Dračkovi, Jindřichu Hájkovi je to Tomáš Horák, kterému byla lípa v říjnu vysazena.

První kroky pro informace o padlém vedly do Pamětní knihy obce Přívěstí, založené 1.ledna 1877 a věnované počestným občanům, familiantům obce Přívěstí, tzv.- Millerova kronika, kde jsem se na straně 416 dočetl, že v 1.světové válce padl Horák Tomáš z čísla 43 z Přívěstí. Bohužel v dalším historickém spise Matrice Obecní obce Světlé a Přívěstí založené roku 1877 se číslo popisné 43 nevyskytuje. Obec Přívěsť končí číslem popisným 26 (předpokládám, že je to dnešní č.p.72 Šumberovi) a Světlá končí číslem popisným 42 (dnešní hospoda).

Nyní už následovala korespondence s archívy:

Z Moravského zemského archivu, kde jsou uloženy farní knihy jsme obdrželi informaci:

Římsko-katolický farní úřad Cetkovice, matrika narozených sv.V., oddíl pro Přívěsť str.16:

Datum narození: 21.únor 1879

Místo narození: Přívěsť-Světlá (dvůr)

Jméno dítěte: Tomáš

Otec: Martin Horák, služebný ve dvoře Světelském, syn zemřelého Bartoloměje Horáka, domkaře v Přívěti a Veroniky, dcery Františka Kopala

Matka: Františka, dcera zemřelého Antonína Hrušky, domkaře v Kořenově a Veroniky, dcery Floriána Látala

Tomáš Horák se jako domkař ve Světlé, č.domu 43 oženil v Cetkovicích s Julií, dcerou Josefa Sourala, podsedníka z Cetkovic č.9. Sňatek se konal v Cetkovicích dne 22.července 1902 a nevěsta byla narozena v Úsobrně 9.ledna 1881

Z těchto informací je možno usuzovat, že Tomáš Horák žil v Mořicově dvoře.

Z kartotéky padlých uložené ve vojenském zemském archivu jsme obdrželi tuto zprávu.

Horák Tomáš

Hodnost a pluk: vojín, bývalý domobranný polní pluk č.13

Datum a místo narození: 21.2.1879, Světlá

Příslušnost: Světlá

Datum a místo úmrtí: 31.12.1919 – pohřešován, za mrtva

A z úmrtní knihy Doplňujícího okresního velitelství Šumperk jsme se dozvěděli:

Prohlášení za mrtva

Tomáš Horák, domkař ve Světlé, narozen dne 21.2.1879 příslušný do Světlé, zúčastnil se jako příslušník bývalého domobranného pluku č.13 války proti Rusku a je od 12.11.1914, to je více než 2 léta nezvěstným; zákon ze dne 31/3 1918 číslo 128 ř.z. a zákon ze dne 30.6.1921 číslo 252 Sb.zákonů; K žádosti manželky Julie Horákové prohlašuje se tudíž Tomáš na základě provedeného šetření a po bezvýsledně provedeném řízení vyzývacím za mrtva a pokládá se 31.12.1919 jakožto onen den, kterého nepřežil. Zároveň se vyslovuje, že manželství mezi Tomášem Horákem a Julií rozenou Couralovou, dne 22.7.1902 ve farním chrámě v Cetkovicích uzavřené, jest pokládati za zrušené.

To jsou veškeré informace, které se podařilo o Tomáši Horákovi získat, Nevíme, zda měl nějaké potomky, nevíme, kde padl a kde je pohřbený. Z výše uvedených informací můžeme odvodit, že vzhledem k věku 35 let patřil mezi vojáky 1.výzvy a vztahovala se na něj mobilizace z 31.července 1914 a protože byl již od 12.listopadu 1914 nezvěstný, tak lze konstatovat, že padl nebo byl zajat na ruské frontě téměř na samém počátku světové války. Čest jeho památce.Datum vložení: 10. 2. 2011 | Umístění: Dění v obci |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|