>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Proměny obce Světlá

aneb Život běží, vážení

Mnozí z Vás, kteří právě čtete tyto řádky jste si jistě všimli při návštěvě naší obce nebo při průjezdu obcí, že se zde pohybují stroje a dělníci. Ano viděli jste dobře. Naše obec získala v roce 2010 z dotačních titulů částku cca 4.500 000 Kč, která je určena pro revitalizaci obce. To znamená, že tyto prostředky jsou určeny na oživení – obnovu stávajících zařízení, komunikací a majetku. V současné době dochází k dokončování těchto prací.

Jedná se především o vybudování nové kanalizace pro dešťové vody a to v horní části obce. V tomto úseku byly problémy s dešťovými vodami , které ohrožovaly rodinné domky, které se nacházejí v těsné blízkosti vozovky a dále povrch této vozovky neměl dostatečný podklad a povrch byl v dezolátním stavu. V tomto úseku došlo ve třech místech k zachycení dešťové vody a její svedení do vodoteče. Dalším úsekem, který je revitalizován je část vozovky – místní komunikace vedoucí od horního rybníka k fotbalovému hřišti. I tento úsek byl v dezolátním stavu, proto muselo být vybudováno nové podloží vozovky s následnou penetrací (obalovanou). Dále dochází ke „generální“ úpravě místního výletiště. Zde došlo k vydláždění posezení u kiosku, před vjezdem do hasičského skladiště a prostoru mezi tanečním parketem a přístřeškem pro hudbu. Byl vybudován nový taneční parket (drátkový beton) a byl zrekonstruován přístřešek pro hudbu. V celém areálu výletiště došlo k urovnání terénu (navezení zeminy a zatravnění). Dále byla provedena úprava prostranství u kapličky (vybudováno pódium pro oltář, zpevněna plocha pro návštěvníky církevních obřadů zatravňovacími bloky).

Vzhledem k nedostatečnému prostoru pro ukládání tuhých domovních odpadů je budováno nové úložiště pro kontejner, sběr železného šrotu, ukládání nebezpečných odpadů. Tento prostor bude rovněž upraven asfaltovým kobercem. Původní, nevyhovující úložiště odpadů je rovněž zrekonstruováno a bude po dokončení sloužit jako kompostárna pro ukládání rostlinného odpadu z veřejných prostranství. Dále je rekonstruována komunikace od hlavní silnice směrem k obecnímu domu a spojovací komunikace od výletiště do ulice ve familiích. Na těchto dvou posledně jmenovaných komunikacích muselo být vybudováno nové podloží pro zpevnění obalovanou. V závěrečné fázi dojde k položení nového asfaltového koberce od výletiště směrem k novému úložišti odpadů.

Mgr. Jiří Biberle


Autor: BiJi |
Datum vložení: 5. 5. 2011 | Umístění: Dění v obci |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|