>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Únor 2012 – poruchy vodovodního řádu

Již tradičně se objeví poruchy na vodovodním řádu v nejnevhodnější dobu. V sobotu 11.2.2012 musela být přerušena dodávka pitné vody na spodní konec a do domků směrem k Cetkovicím, protože začala silně vytékat voda kolem přípojky do domu č.p. 36. Po dohodě se správcem vodovodní sítě bylo dohodnuto, že několikrát denně bude potrubí zavodněno, aby tak byla zajištěno nejnutnější zásobování obyvatel pitnou vodou. Byly podnikány další kroky, aby se v pondělí porucha odstranila – objednán bagr, zajištěna sbíječka pro narušení zmrzlého povrchu.

Bohužel v neděli se muselo od občasného zavodňování odstoupit, protože voda z poškozené přípojky pronikala do sousední nemovitosti. Voda byla trvale zastavena a byl otevřen suterén obecního úřadu, aby byla zajištěna nejnutnější potřeba pitné vody pro odstavené domácnosti.

V pondělí ráno nastoupil správce sítě Jan Vystavěl s pomocníkem Janem Crhou a sbíječkou postupně prorazili 90 cm zmrzlé směsi asfaltu, kameniva a slínu. Následně pokračoval Martin Přichystal s bagrem v odkrývání vodovodního potrubí. Po očištění potrubí byla lokalizována porucha, která spočívala v úniku vody kolem třmenu domovní přípojky. Jeden ze šroubů držících třmenů byl působením různých chemických a elektrochemických reakcí v jílu zeslaben na sílu drátku a nebyl schopen zadržet tlak vody v potrubí (s touto závadou se setkáváme poměrně často, proto jsou všechny přípojky postupně preventivně před pokládkou nového koberce na místní komunikace opravovány případně vyměňovány). Jan Vystavěl zajistil nové náhradní díly a do pozdního odpoledne byla závada odstraněna.

Z této klidové situace jsme se neradovali dlouho, protože ještě před pondělní půlnocí musel být spodní konec opět uzavřen. Před domem č.p. 36 směrem k hlavní silnici byl opět silný únik pitné vody. Během úterního dopoledne byly kontaktovány odborné firmy se žádostí o vyslání pátračů pro přesnou lokalizaci poruchy. Tyto pátrače se pro velký výskyt poruch na obecních vodovodech nepodařilo zajistit.

Správce vodovodu se rozhodl pro vyhledání poruchy sondou. Proto byl opět povolán bagrista Martin Přichystal s pomocníkem a byla zajištěna ještě jedna sbíječka. Tentokrát se v práci se sbíječkou střídal nejen Jan Vystavěl s Janem Crhou, ale přidali se i Ladislav Ženatý, Pavel Ambroz, Roman Dobeš, Pavel Tichavský, pomocník bagristy….

Po překonání 90 cm zmrzlé zeminy a kameniva bylo konstatováno, že tuto závadu způsobil velmi silný mráz, který doslova utrhl hydrant od potrubí. Do večerních hodin se Janu Vystavělovi podařilo zbytky hydrantu odstranit, potrubí opravit a obnovit dodávku vody do všech domácností ve Světlé. Přeji si a věřím, že to byla poslední porucha vodovodu v letošní zimě.

Moje poděkování a poděkování všech, kteří byli odstaveni z dodávky vody, patří těm, kteří se na odstranění výše uvedených závad podíleli – především správci vodovodu Janu Vystavělovi, bagristovi Martinu Přichystalovi i jeho pomocníkovi, Janu Crhovi, Ladislavu Ženatému, Pavlu Ambrozovi, Romanu Dobešovi (ten také zajistil obě sbíječky i dovezl prosívku na zasypání výkopu), Pavlu Tichavskému, Danielu Kejíkovi, paní Ženaté, která zásobovala pracovníky horkými nápoji….. Pan Jeníček jistě zveřejní fotodokumentaci na stránkách obce.

D Ě K U J I!!!!

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce


Autor: Ing. Jiří Cikánek |
Datum vložení: 17. 2. 2012 | Umístění: Dění v obci |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|