>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Vesnice roku 2016 - návštěva odborné komise ve Světlé 7. 6. 2016

V úterý 7. 6. navštívila hodnotící komise naši obec, aby provedla hodnocení obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016. Komise byla složena ze zástupců obcí, které uspěly v předchozích ročnících soutěže, zástupců z Jihomoravského kraje a zástupců z některých ministerstev. Komise navštíví v tomto týdnu všech 12 přihlášených obcí z našeho kraje (z okresu Blansko to jsou Drnovice, Křtiny, Petrovice a Světlá) a bude je hodnotit v následujících oblastech:

- koncepční dokumenty,
- společenský život,
- aktivity občanů,
- podnikání,
- péče o stavební fond a obraz vesnice,
- občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií,
- péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci,
- péče o krajinu,
- připravované záměry,
- informační technologie obce

 

Před zástupci naší obce byl nelehký úkol, jak představit naši obec během 2 hodinového časového limitu, který byl stanoven pro každou obec. Po úvodu, kdy zástupce starosty Ing. Dokoupil výstižně představil obec, pronesl řeč také kronikář obce Mgr. Biberle nejen o historii obce. Komise si mohla během malého občerstvení v sále prohlédnout několik výstavek a také video prezentaci vybraných fotek z života v obci. Na výstavkách byly ukázány dobové kostýmy a módní doplňky, které bylo možné vidět při návštěvě Ferdinanda D'Este ve Světlé. K vidění byly také práce našich dětí, které děti vyráběly během roku na různých dílničkách, atraktivní modely od modelářů, kteří se scházejí v sále obecního domu při lepí a výstavách svých modelů a v neposlední řadě jsme ukázali také některé dokumenty, které popisují historii naší obce. Poté následovala prohlídka po obci, při které jsme komisi představili významnější části obce. Prohlídku jsem ukončili těsně před koncem časového limitu. Komise pak odjela k hodnocení další obce. Myslím si, že jsem udělali vše, co bylo v našich silách, a  nezapomněli jsme zmínit žádnou důležitou informaci.

 

Výsledky soutěže z Jihomoravského kraje budou zveřejněny v pátek 10. 6. v obci Vrbice (okres Břeclav), která vyhrála krajské kolo soutěže v roce 2014. Slavnostní vyhlášení krajského kola se bude konat 13. 8. v obci, která vyhraje krajské kolo. Oznámení výsledků celostátního kola proběhne 17. 9. v Luhačovicích, kam postupují pouze vítězové z krajských kol.

 

Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a prezentaci obce.

Fotogalerie:


Autor: Ing. M. Cikánek, Ing. E. Dokoupil |
Datum vložení: 7. 6. 2016 | Umístění: Dění v obci |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|