STANDARDNÍ VZHLED

Brigáda na obci

Ve Světlé stálo kolem spodního rybníka ještě donedávna pět mohutných košatých vrb a bleskem zasažený topol. Ve velmi špatném stavu byla také poslední velká vrba u horního rybníka, jejíž koruna se klonila nad elektrické vedení. Obecní zastupitelstvo se rozhodnulo topol pokácet a na starých vrbách provést zmlazovací řez.

Úkolu se ujali světelští hasiči. Ti ořezali mohutné koruny přestárlých vrb u spodního rybníka. Zůstaly pouze kmeny, které by měly v následujících letech opět obrůst. Jejich koruna by se ale měla dalším pěstěním tvarovat do podstatně menších rozměrů. Mezi vrby byly v minulosti vysázeny mladé javory, které byly jejich korunami stíněny, a jež by měly za několik let zcela nahradit i tyto staré a dosti i houbami poškozené vrby. Listí z vrb rovněž velice zanášelo spodní rybník, což nepřispívalo k jeho biologické stabilitě. Pokácen byl i vysoký topol, který po zásahu bleskem před několika lety zčásti odumřel a ve spodní partii se začala tvořit dutina. Bylo jen otázkou času, kdy by se při silnějším větru zlomil a způsobil nějakou škodu na okolních soukromých pozemcích.

Bez povšimnutí nezůstala ani stará vrba u horního rybníka, jejíž mohutná koruna byla už ve velmi špatném stavu. Silný vítr zlomil jednu silnou větev, a ta zůstala zaklesnutá mezi ostatními větvemi. Hrozilo tak zlomení i dalších větví a jejich pád na elektrické vedení, které vede v těsné blízkosti. Proto bylo přikročeno k radikálnímu bezpečnostnímu řezu, kdy byla koruna zcela ořezána a ponechán jen kmen, který opět obroste. Při tomto ořezávání však již šlo o velmi náročnou akci. Koruna se musela odřezávat po menších kouscích, k čemuž bylo potřeba se do koruny dostat a pracovat v ní. Toho se ujal Václav Zemánek, který v nejvyšších partiích vrbu ořezal. Spolu s ním byl v koruně i Jiří Pokorný, který ho jistil na laně. Kvůli nebezpečí spadnutí z koruny byla použita bezpečnostní opatření jištění se navzájem lanem a hasiči, co odklízeli na zemi, pracovali s helmami pro případ nečekaného pádu nějaké větve z koruny.

Celou akci dobrovolným hasičům usnadňovala zamrzlá plocha rybníků, která tím zvětšovala manipulační prostor pro kácení. Kolem spodního rybníka vede obecní cesta a elektrické vedení spolu s vedením obecního rozhlasu, proto bylo možné kácet jen směrem na led. Z kácení se získalo velké množství dřeva, které bylo naskládáno do hranic a bude využito při různých kulturních akcích v obci.

Provedená prořezávka stromů kolem spodního rybníka má i usnadnit údržbu ledu na rybníce. Pokud je příznivá zima, jsou v obci zamrzlé přes celou zimu obě vodní plochy. Poslední roky se bruslí na horním rybníce, který však svým tvarem není příliž vhodný pro hokejová klání místních amatérských hokejistů. Naopak spodní rybník je svým podlouhlým tvarem na hokej velmi ideální. Doposud se zde však ledová plocha téměř neudržovala, protože řada větví mohutných vrb zasahovala nad rybník a zamrzala do ledové plochy. Tento problém se prořezáním vrb na několik let vyřešil, a mladé javory mezi vrbami budou tvarovány do menších rozměrů, aby se podobné problémy neopakovaly.

Zásluha na zdařilé práci patří samozřejmě mladším členům hasičského sboru, kteří se dokáží k takovéto i nehasičské činnosti sejít. To se našim hasičům stále daří, stejně jako velmi úzká spolupráce s místním obecním úřadem, který hasiče finančně podporuje. Všichni víme, že to, co děláme, neděláme jen pro sebe, ale přinejmenším pro všechny občany naší obce. Je to i naše vizitka. Když přijedou přespolní, nemusíme se za veřejná prostranství v obci vůbec stydět.

V letošním roce by chtěli hasiči pokračovat ve spolupráci s obecním úřadem a provést i udržovací řezy na dalších obecních dřevinách, včetně vytvoření nových ploch s veřejnou zelení.

Napsali o nás v regionálních novinách ...Datum vložení: 24. 2. 2006 | Umístění: SDH Světlá >> Aktivity |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|