>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Program rozvoje obce Světlá

Program rozvoje obce Světlá (dále jen PRO Světlá) je strategický rozvojový dokument, který
zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, je podkladem pro cílené a zdůvodněné územní změny a důležitým pramenem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.
PRO Světlá na základě popsání situace ve vsi a názorů občanů stanovuje vizi pro lepší budoucí život obyvatel v obci. Podkladem pro jeho zpracování jsou koncepční materiály obce, názory jejích zastupitelů a dotazníkové šetření. Program vychází z demografického, společenského, sociálního a ekonomického stavu obce.
Významným faktorem je plánování představitelů obce, ale často pouze ve „vlastních hlavách“. Jejich plány nejsou nikde zapsány, což znemožňuje širší diskuzi a způsobuje problémy při změně vedení obce. Teprve až písemná podoba struktury cílů, opatření a aktivit zpracovaných v PRO Světlá napomůže k jejich snadnějšímu naplnění.


Přiložené soubory:

příloha č. 1 (formát souboru: pdf)


Autor: Obec Světlá |
Datum vložení: 5. 4. 2015 | Umístění: O obci >> Studie rozvoje |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|