>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Historie

MS ČČK ve Světlé byla založena ustavující schůzí dne 21.3.1957 a čítala 33 členů.

členové:

Ambrozová Marie Kubínová Věra Dufková Hermína Langrová Marie Dufka Alois Musil Ladislav Dokoupilová Marie Paroulková Milada Dokoupil Josef Paroulek Josef Doleželová Antonie Paroulková Marie Greplová Vlasta Paroulková Berta Grepl Ladislav Pospíšil Josef Holubová Marie Paroulek Ladislav Kaderka Lubomír Smékalová Emilie Komárek Karel Škrabalová Hermína Komárková Věra Vondálová Anna Kostíková Marie Vystavělová Dobroslava Koutná Vlasta Ženatý Ladislav st. Koutný František Ženatý Ladislav ml. Krajíčková Marie Ženatá Josefa Krchňáková Jiřina

Český červený kříž byl spolu se Sborem dobrovolných hasičů nosnými organizacemi v obci. Zajišťoval zdravotnickou osvětu a kulturní a společenský život v obci. Místní skupina ČČK úzce spolupracovala s obvodními lékaři, kteří se zůčastňovali členských schůzí, napomáhali při zajišťování proškolování členů ve znalostech první pomoci a pomáhali zajišťovat odborné přednášky lékařů.

V roce 1962 byla v obci založena zdravotní družina, která čítala 23 členek. Tyto prošly školení zdravotních družin a zúčastňovaly se různých soutěží a nácviku zdravotních znalostí. Zdravotní družina byla vybavena stejnokroji a zdravotním materiálem. Získala titul Vzorná zdravotní družina a byla hodnocena mezi nejlepšími v okrese. Členky velice rády vzpomínaly na dobu strávenou na soutěžích, kde získávaly nejen zkušenosti , ale i příjemné společné zážitky. Zdravotní družiny byly rozpuštěny v roce 1983.

Členky zdravotní družiny:

Dufková Hermína velitelka Ambrožová Marie Martinková Ludmila Cikánková Ludmila Nechutová Anna Greplová Vlasta Parolková Milada Grenarová Jana Paroulková Berta Kačurová Marie Smékalová Marie Komárková Věra Smékalová Emílie Kubínová Věra Smékalová Bo?ena Krchňáková Marie Šumberová Vlasta Krchňáková Ludmila Škrabalová Hermína Langrová Marie Vystavělová Dobroslava Letfusová Anna Ženatá Josefa

V roce 1983 bylo do naší organizace přijato 13 nových členů z obce Pohora. Začaly se organizovat společné akce, které vyvrcholily každoročně společnou slavnostní schůzí, střídavě ve Světlé nebo v obci Pohora. Spolupráce trvala až do roku 2001, kdy se se změnou společenských podmínek ve státě, začal měnit i způsob života v místní skupině ČČK. Většina žen v obci jsou členkami a tvoří zázemí pro organizování kulturního s společenského života. Je snaha pokračovat v tradici ČČK a úzké spolupráci s obcí a místními hasiči.Datum vložení: 30. 11. 2000 | Umístění: ČČK Světlá >> Historie |

Archiv článků


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|