>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Valná hromada MS ČČK Světlá ze dne 15. 2. 2009

Zápis z valné hromady MS ČČK Světlá ze dne 15. 2. 2009

Dne 15. 2. 2009 se konala v obecním domě valná hromada MS ČČK Světlá spojená se sousedským posezením. Zúčastnilo se 25 členů a 11 hostů.

Program:

Zahájení

Program valné hromady ČČK s volbou představenstva

Slovo starosty

Hudební vystoupení pana Vojkůvky z Brna se z důvodu onemocnění nekonalo,

Občerstvení a volná zábava, při které zahrál na harmoniku pan Raibl


Přílohy zápisu:

Usnesení

Zpráva o činnosti MS ČČK Světlá za rok 2008

Usnesení valné hromady MS ČČK Světlá ze dne 15. 2. 2009

1. Valná hromada schválila zprávu o činnosti a pokladní zprávu MS ČČK Světlá za rok 2008

2. Valná hromada zvolila představenstvo MS ČČK Světlá v tomto složení:

Ambrozová Miroslava

Cikánková Markéta

Dobešová Pavlína

Dokoupilová Jitka

Hartlová Věra

Ščudlová Alena

Zemánková Emílie

3. Valná hromada zvolila Emílii Zemánkovou jako delegáta na okresní schůzi ČČK.

4. Valná hromada přijala za členy MS ČČK Světlá 5 spoluobčanů:

Marii Lexmanovou

Hanu Tichavskou

Lenku Smékalovou

Oldřicha Jeníčka

Annu Mužíkovou


Světlá 15. 2. 2009


Ověřovatelé zápisu usnesení:

Zpráva o činnosti MS ČČK Světlá za rok 2008.

V současné době máme 43 členů. Nově jsme získali 5 členů paní Hanu Tichavskou, Marii Lexmanovou, Lenku Smékalovou, Annu Mužíkovou a pana Oldřicha Jeníčka. V loňském roce se odstěhovala ze Světlé paní Vladislava Vybíhalová, nikdo z členů ČČK nezemřel.

Hlavní náplní naší činnosti je zajišťování kulturně-společenských akcí v obci.

První akcí v uplynulém roce byl masopustní průvod obcí. Letošní pořádání masopustu v sobotu 21. 2. připadá na hasiče, se kterými se střídáme napřesrok. Účastnit se mohou všichni občané obce a hlavně děti, jistě budou srdečně vítáni.

Dále jsme pořádali velikonoční zdobení pro děti. Pod vedením našich členek si děti mohly nazdobit vajíčka, nebo zhotovit velikonoční dekoraci. Z vytvořených dílek a zapůjčených aranžerií byla vytvořena výstavka. Tato byla přístupna veřejnosti v obecním domě. Děti si také nazdobily břízku u silnice.

Další akcí bylo pořádání pálení čarodějnic na výletišti u rybníka. Tato akce je pořádána hlavně pro děti. Věříme, že si užili soutěžení. Jejich snaha a nápadité kostýmy byly oceněny sladkostmi a drobným dárkem Byla zvolena mis čarodějnice. Nechybělo ani tradiční opékání párků.

Další akcí bylo pořádání valné hromady Červeného kříže spojeného se sousedským posezením. V kulturním programu nás pobavily a rozveselily ženy z Jaroměřic se svým hudebně tanečním programem. K posezení s občerstvením zahrál pan Raibl z Velkých Opatovic.

ČČK se spolupodílel na pořádání přednášky o působení stravy na zdraví člověka. Paní Slavíčková, která přednášela toto téma, předvedla a pohovořila také o různých doplňcích stravy.

Naše členky se zúčastňují volejbalových utkání, při kterých reprezentují obec Světlá. Také absolvovaly cyklistický výlet po regionu Malá Haná.

Dále jsme připravili posezení s občerstvením na výletišti u příležitosti srpnové pouti ve Světlé. Členky se podílely na přípravě mše u kapličky. Této se zúčastnil pan farář Alois Krchňák, pro kterého byla návštěva rodné obce bohužel poslední.

Při již tradičním vánočním zpívání u kapličky jsme zajistili občerstvení pro účinkující mládežnický soubor pod vedením Jirky Palána. Připili jsme si společně se vánočním punčem, který se tak povedl, že by se vypilo i víc.

V uplynulém roce jsme uskutečnili 3 návštěvy u našich členů při jejich životních výročích, paní Marie Krajíčkové, Mileny Pulcové a Věry Kubínové.

Sešli jsme se na brigádě při úklidu listí u prodejny a vývěsní tabule.

Další náplní naší činnosti je zdravotní osvěta. Seznamování s první pomocí, zajišťování zdravotního dozoru při akcích v obci, propagace a informace o dárcovství krve, mapování a zajišťování potřeby sousedské výpomoci.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se podílí na práci v naší organizaci.

Plán činnosti na rok 2009

1. - (15. 2.) Valná hromada spojená se sousedským posezením

2. - (23. 2.) Humanitární sbírka – Obecní úřad

3. - (9. 3.) Velikonoční zdobení

4. - (duben) Školení první pomoci

5. - (30. 4.) Pálení čarodějnic

6. - (6. 6.) Výpomoc při organizování volejbalového turnaje ve Světlé

7. - (16. 8.) Srpnová pouť – mše, posezení

8. - (prosinec) Občerstvení při vánočním koledováníDatum vložení: 22. 2. 2009 | Umístění: ČČK Světlá >> Valné hromady |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|