>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání v ZŠ Cetkovice

Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje,

že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH 

dne 2. dubna 2019 od 15:00 do 18:00 hodin.

 

Průběh a organizace zápisu

A) Formální část

 Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz, předají informace o tom, že oba zákonní zástupci souhlasí s umístěním žádosti na konkrétní škole a nepodají žádost o zápis na jiné škole. Předají informace o tom, který zákonný zástupce je pověřen jednáním se školou.

  1. Zákonný zástupce vyplní tiskopis Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dotazník o dítěti nebo vyplní tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky, a budete dokládat:

    • Doporučení příslušného školního poradenského zařízení

    • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

  2. Projednání se zákonným zástupce náležitosti zápisu a předání dalších informací pro zákonné zástupce v době zápisu

  3. Přednostně se zapisují žáci ze spádové oblasti a děti, které navštěvují MŠ Cetkovice

  4. Kapacita školy umožňuje přijetí do 30 žáků.

 

 B) Motivační část   

     1. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem  -  do 20 min.

     2. Seznámení s prostředím školy – družina, tělocvična, třídy

     3. Ukončení zápisu předáním upomínkových předmětů

 

S dotazy se obracejte na paní ředitelku na telefonu 516477525 (po 13. hodině) nebo osobně každé pondělí od 14 do 16 hodin.

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů dostavit k zápisu, zatelefonujte nám.

 

Mgr. Jana Kubínová, ředitelka školy v Cetkovicích


Přiložené soubory:

příloha č. 1 (formát souboru: pdf)


Autor: E. Dokoupil |
Datum vložení: 5. 3. 2019 | Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|