>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Informace vlastníkům lesů-příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Vážený pane starosto,
kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak
ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci.
Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a
parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky
nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních
porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období.
Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek
mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo
soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV.
čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci. Žádost se
sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva
zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo
datovou zprávou do datové schránky. 
Pokud o této možnosti nejste zatím informováni a Vaše obec je vlastníkem
lesa a měli byste na příspěvek nárok, věříme, že tuto zprávu oceníte.
Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste občany své obce, kteří mohou být
rovněž majiteli lesů, o finanční pomoci státu informovali - dle Vašich
možností uvedením na vývěsce obce, na webové stránce,  v obecním zpravodaji
či prostřednictvím obecního rozhlasu.  Za tímto účelem můžete využít
informace uvedené v přiloženém letáku.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je dobrovolnou organizací
s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních
lesních majetků. V současné době je ve SVOL organizováno 665 přímých členů
(1300 vlastníků) s celkovou výměrou 532.4 tis. ha lesa, což je 20 % výměry
všech lesů v republice.
 
S pozdravem
Ing. Marie Růžková, tajemnice

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
K Silu 1980
393 01 Pelhřimov

tel.: 565 324 203
mob. 777 232 413
info@svol.cz
www.svol.cz


Přiložené soubory:

příloha č. 1 (formát souboru: pdf)


Autor: E. Dokoupil |
Datum vložení: 12. 12. 2019 | Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|